สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
แชร์หน้านี้ไปที่ไลน์หรือเฟสบุ๊คได้ทันที คลิ๊กที่ปุ่ม . Share
ดู: 149197|ตอบ: 22

ยาสัตว์ที่ใช้ในฟาร์มและราคายาแต่ละจังหวัด09/05/2555 [คัดลอกลิงก์]

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0001
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กระทู้
103
โพสต์
3524

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 6-5-2012 12:38:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ที่ผมตั้งกระทู้ยาสัตว์ที่ใช้ในฟาร์มนี้ขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกแต่ละท่านที่อยู่แต่ละจังหวัดได้ทราบถึงราคาและสรรพคุณรวมถึงวิธีการใช้ผมไม่ใช่หมอนะครับ(แต่อยากให้ผู้ที่ยังไม่ทราบได้ทราบ)แต่ผมก็ฉีดเป็นฉีดตายมานับไม่ถ้วนแล้วจึงขอเข้ามามีส่วนร่วมในการแชร์ประสพการณ์กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อยากแน่นำเพื่อนสมาชิกด้วยกันยินดีเลยนะครับ


รายการที่1.ยาถ่ายพยาธิภายในและภายนอกราคา 620-640 บาท
ข้อบงใช้.พยาธิปอด-พยาธิใบไม้ในตับ-ปรสิต-ไรขี้เรื้อน-เหา-เห็บ
วิธีใช้.ฉีดใต้ผิวหนัง 1cc/น้ำหนักสัตว์50กิโลกรัม

      ไอโวเม็ก เอฟ® - Ivomec F®      ยาฉีดสำหรับโค-กระบือ


ไอโวเม็ก เอฟ® - Ivomec F®

(ไอเวอร์เม็คติน และคลอร์ซูลอน)
ยาฉีดกำจัดและควบคุมพยาธิภายใน ทั้งพยาธิตัวกลมและพยาธิใบไม้ในตับ กับพยาธิภายนอกของโคเนื้อ ตลอดจนโคนม
ในระยะที่ไม่ได้รีดนม


ส่วนประกอบ :

  »   เป็นยาน้ำปราศจากเชื้อ สำหรับใช้ทันที ประกอบด้วยไอเวอร์เม็คติน 1 % โดยน้ำหนัก/ปริมาตร และคลอร์ซูลอน 10 % โดยน้ำหนัก/ปริมาตร
  »    การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ในอัตราส่วน 1 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักสัตว์ 50 กิโลกรัม จะทำให้ได้ขนาดยาในระดับไอเวอร์เม็คติน 200 ไมโครกรัม และคลอร์ซูลอน 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม


ข้อบ่งใช้ :
  »    ยาฉีด ไอโวเม็ค-เอฟ สำหรับโค-กระบือ สามารถกำจัดและควบคุมพยาธิที่เป็นอันตรายต่อสัตว์
ได้แก่ พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร และพยาธิปอด (ตัวเต็มวัย และตัวอ่อนระยะที่ 4) พยาธิใบไม้ตับ
(ตัวเต็มวัย) พยาธิตา (ตัวเต็มวัย) warbles ไร และหมัด (ชนิดดูดเลือด)

  »    ไอโวเม็ค-เอฟ อาจใช้เป็นยาช่วยในการควบคุมหมัดชนิดกัด (Damalinia bovis) และไรที่เป็นสาเหตุของขี้เรื้อน Chorioptes bovis แต่อาจกำจัดไม่สมบูรณ์


ความคงฤทธิ์ของยา:


เมื่อ โค-กระบือ กินหญ้าที่มีตัวอ่อนของพยาธิปะปนอยู่ การกำจัดพยาธิโดยการฉีด ไอโวเม็ค-เอฟ ในอัตราส่วนของขนาดยาที่แนะนำจะสามารถควบคุมการติดเชื้อซ้ำของ Ostertagia spp. และ Cooperia spp. ได้นานอย่างน้อย 7 วัน และ D. viviparous ได้นานอย่างน้อย 14 วัน หลังฉีดยา


ขนาดการใช้ยา:


ไอโวเม็ค-เอฟ ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้นในขนาดยาระดับไอเวอร์เม็คติน 200 ไมโครกรัม
และคลอร์ซูลอน 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม ยาฉีด 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยไอเวอร์เม็คติน
10 มิลลิกรัม และคลอร์ซูลอน 100 มิลลิกรัม ซึ่งเพียงพอสำหรับการฉีดต่อน้ำหนักสัตว์ 50 กิโลกรัม

น้ำหนักสัตว์ (กิโลกรัม) ปริมาณยา (มิลลิลิตร)
ไม่เกิน 50 1.0
51-100 2.0
101-150 3.0
151-200 4.0
201-250 5.0
251-300 6.0
301-350 7.0
351-400 8.0
401-450 9.0
451-500 10.0
501-550 11.0
551-600 12.0วิธีใช้ยา:


  »  ไอโวเม็ค-เอฟ ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนังในส่วนหน้า หรือส่วนหลังของบริเวณไหล่ (ดูภาพด้านบนประกอบ) แนะนำให้ใช้เข็มปราศจากเชื้อเบอร์ 17
ขนาดยา 1/2 นิ้ว (15-20 มิลลิลิตร)

  »   ควรเปลี่ยนเข็มใหม่ หลังจากฉีดทุก 10-12 ตัว ไม่แนะนำให้ฉีดสัตว์ที่หนังเปียกหรือสกปรก

  »   ถ้าใช้กระบอกฉีดที่ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังโดยเฉพาะให้ใช้เข็มปราศจากเชื้อต่างหาก
อีกอันหนึ่ง สำหรับดูดน้ำยาไอโวเม็ค-เอฟ จากขวด

  »   ถ้าผลิตภัณฑ์ มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซีียส จะทำให้การฉีดทำได้ยาก เนื่องจากมีความหนืดเพิ่มขึ้น การให้ความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ฉีดยาจนถึง 15 องศาเซลเซียส จะทำให้ฉีดยาได้ง่ายมากขึ้น


กลไกการออกฤทธิ์:


ไอเวอร์เม็คติน จะทำให้พยาธิตัวกลม ไรและหมัด เป็นอัมพาตและถูกฆ่าตายในที่สุด โดยออกฤทธิ์ต่อ
ระบบประสาทของพยาธิเหล่านี้ ในขนาดรักษาไอเวอร์เม็คตินไม่มีผลต่อโค-กระบือ เนื่องจากยาจะไม่
ซึมผ่านไปสู่ระบบประสาทส่วนกลางของโค-กระบือ คลอร์ซูลอน ออกฤทธิ์โดยขัดขวางขบวนการ
เมตาโบลิสม์ และยับยั้งเอ็นไซม์ที่จำเป็นต่อการสร้างพลังงานเพื่อดำรงชีวิต ในตัวของพยาธิใบไม้ในตับ


ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :


ใช้ฉีด
 • ไอโวเม็ก-เอฟ มีประสิทธิภาพต่อพยาธิภายในและภายนอก รวมทั้งพยาธิใบไม้ในตับตัวเต็มวัย ขนาดรักษาคือ 1 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม
 • ไอโวเม็ก-เอฟ สามารถออกฤทธิ์ต่อพยาธิตัวกลม (รวมทั้ง Ostertagia ระยะพัก) พยาธิปอด พยาธิใบไม้ในตับตัวเต็มวัย พยาธิตา warbles ไร และหมัด

มีความคงทนของฤทธิ์ยา
 • แม้จะให้ไอโวเม็ก-เอฟ ไปแล้วยาก็จะยังคงมีฤทธิ์ต่อพยาธิตัวอ่อนที่ตกอยู่บนหญ้าที่โค-กระบือ
  กินเข้าไปใหม่ ยาจะควบคุมการติดเชื้อซ้ำของพยาธิปอดได้นานอย่างน้อย 14 วัน หลังจากฉีด
  และของพยาธิตัวกลมที่สำคัญ (Ostertagia spp. And Cooperia spp.) ได้นานอย่างน้อย 7
  วัน


ขนาดบรรจุ :


ไอโวเม็ก-เอฟ บรรจุใน 3 ขนาด สำหรับใช้ได้ทันที คือ 50, 200, 500 มิลลิลิตร


ขนาด 50 มิลลิลิตร บรรจุในขวดปิดด้วยจุกยางสำหรับใช้ได้หลายครั้ง แต่ละขวดบรรจุน้ำยาสำหรับฉีดโค-กระบือ น้ำหนักตัว 250 กิโลกรัมได้ 10 ตัว
ขนาด 200 มิลลิลิตร บรรจุในขวดที่เป็นถุงนิ่ม ออกแบบสำหรับใช้กับชุดสำหรับฉีดยาอัตโนมัติ
แต่ละขวดบรรจุน้ำยาสำหรับฉีดโค-กระบือ น้ำหนักตัว 250 กิโลกรัมได้ 40 ตัว โดยมีสายยางและเทปแขวนขวดยาบรรจุมาพร้อมในแต่ละกล่อง
ขนาด 500 มิลลิลิตร บรรจุในขวดที่เป็นถุงนิ่ม ออกแบบสำหรับใช้กับชุดสำหรับฉีดยาอัตโนมัติ
แต่ละขวดบรรจุน้ำยาสำหรับฉีดโค-กระบือ น้ำหนักตัว 250 กิโลกรัมได้ 100 ตัว โดยมีสายยางและเทปแขวนขวดยาบรรจุมาพร้อมในแต่ละกล่อง


คำแนะนำในการใช้ยาด้วยชุดฉีดยาอัตโนมัติ:


»   ฆ่าเชื้อเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดก่อนการใช้ โดยการต้มในน้ำสะอาด 15-20 นาที

»  ควรเก็บเข็มฉีดยาที่ต้มแล้วในน้ำยาฆ่าเชื้อ และควรเปลี่ยนเข็มบ่อยๆ ในขณะฉีดโค-กระบือ

»   แกะสายยางออกจากถุงอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

»  ต่อปลายท่อพลาสติกเข้ากับกระบอกฉีดให้แน่น ถ้าจำเป็นอาจใช้ข้อต่อที่ให้มาก็ได้

»   เปิดฝาจุกออกจากขวด และฆ่าเชื้อจุกยาด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมอื่น
ตั้งขวดขึ้นตรงและแทงเข็มที่ต่อกับสายยางกึ่งกลางของจุกยาง (ดูรูป A) ขันฝาเกลียวให้แน่น
ติดกับสาย

»   แขวนขวดคว่ำลงตามสะดวกจากคอ (ดูรูป B) ไหล่หรือเข็มขัด ใช้เทปแขวนขวดยาที่ให้มา

»   ดูดยาเข้ากระบอกฉีด และใช้ฉีดได้ทันที

»  หลังการใช้ ให้ถอดสายยางออกและล้างเครื่องมือทั้งชุดด้วยน้ำสะอาดก่อนเก็บ

»   เก็บขวดยาที่ยังเหลืออยู่ไว้ในกล่องเพื่อป้องกันแสง ห้ามนำขวดที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้อีก

»   ถ้าจะนำสายยางกลับมาใช้อีก ควรต้มในน้ำเดือด 15-20 นาทีก่อนพร้อมๆ กับเข็มฉีดยา
และกระบอกฉีด


ข้อควรระวัง:


»  ให้หยุดยาในโค-กระบือก่อนฆ่าสำหรับเป็นอาหาร 28 วัน

»  ห้ามใช้ยากับโค-กระบือที่อยู่ในช่วงรีดนม

»  ห้ามใช้ยากับแม่วัวนมก่อนตกลูก 28 วัน

»  ห้ามฉีดเข้าเส้นหรือกล้ามเนื้อ

»  ป้องกันยาจากแสง

»  ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารในระหว่างให้ยา หลังจากนั้นให้ล้างมือให้สะอาด

»  ช่วงเวลาของการรีด ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จไม่ควรห่างกันมากอย่างไม่สมควร

»  ใช้รักษาสัตว์เท่านั้น

»  เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก


ความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม:

จากการศึกษาพบว่า เมื่อไอเวอร์เม็คตินสัมผัสกับดิน มักจะรวมตัวอย่างเหนียวแน่นกับดินทันที แล้วจะ
เปลี่ยนรูปและเสื่อมสภาพไป ขวดบรรจุ และภาชนะใดๆ ที่อาจมียาตกค้างอยู่ควรรีบทำลายเพื่อ
ความปลอดภัย เช่น โดยการฝังในดินที่ห่างจากแหล่งน้ำ เนื่องจากตัวยาไอเวอร์เม็คตินที่ยังไม่
เสื่อมสภาพ (free ivermectin) อาจมีผลต่อปลาหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ำได้


      เวอร์บาเม็ค® เอฟ   -   Verbamec® F      ยาฉีดสำหรับสัตว์


เวอร์บาเม็ค® เอฟ -
Verbamec® F

ส่วนประกอบ :
ใน 100 ซีซี ประกอบด้วย
  »  Invermectin                           1.0          กรัม
  »  Clorsulon                              10.0        กรัม
  »  Excipient long acting qs     100.0      มิลลิลิตร

ข้อบ่งใช้ :» ใช้กำจัดและป้องกันโรคพยาธิภายใน และภายนอกของโค แพะ แกะ :


 • พยาธิตัวกลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ (ตัวแก่และตัวอ่อนระยะที่ 4) เช่น Ostertagia ostertagi (including inhibited larvae), O. lyrata, Teladorsagia circumcincta,
  O. trifurcata, Haemonchus contortus, H. placei, Chabertia ovina, Trichostrongylus  axei, T. colubriformis, T. vitrinus, Cooperia oncophora,
  C. pectinata, C. curticei, C. punctata, Bunostomum phlebotomum,
  B. Trigonocephalum, Oesophagostomum radiatum, O. columbianum,
  O. venulosum, Nematodirus helvetianus (ตัวแก่), N. spathiger (ตัวแก่), N. filicollis,
  Gaigeria pachyselis, Strongyloides papillosus (ตัวแก่), Toxocara vitulorum (ตัวแก่),
  Mecistocirrus digitalus (ตัวแก่), Trichuris ovis (ตัวแก่)
 • พยาธิปอด (ตัวแก่และตัวอ่อนระยะที่ 4) เช่น Dictyocaulus viviparous (including inhibited larvae), D. filaria, Protostrongylus rufescens (ตัวแก่)
 • พยาธิในตา Thelazia spp. (ตัวแก่)
 • พยาธิใบไม้ในตับ Fasciola hepatica (ตัวแก่และตัวอ่อนระยะ 8 สัปดาห์), Fasciola gigantica (ตัวแก่)
 • หนอนแมลงวัน Dermatobia hominis, Hypoderma bovis, H. Lineatum, Oestrus ovis
 • เหา Linognathus vituli, L. pedalis, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Melophagus ovinus, Damalinia bovis
 • ไรขี้เรื้อน Psoroptes communis var. bovis and ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis, Chorioptes bovis
 • เห็บ Boophilus microplus, Ornithodorus savignyi (Sand tampans)

ขนาดและวิธีการให้ยา :    » ใน 1 ซีซี ต่อน้ำหนักตัว 50 กก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือ เข้าใต้ผิวหนัง สำหรับ โค แพะ แกะ                                              เพื่อกำจัดพยาธิในทางเดินอาหาร และพยาธิปอด
น้ำหนักตัวสัตว์ (กิโลกรัม)ปริมาณยาที่ใช้ (ซีซี) น้ำหนักตัวสัตว์ (กิโลกรัม)ปริมาณยาที่ใช้ (ซีซี)
10 0.2 250 5
20 0.4 300 6
50 1 350 7
100 2 400 8
150 3 450 9
200 4 500 10

คำเตือน:ห้ามฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ไม่ควรใช้ในโคนมในระยะที่กำลังให้นม
ระยะหยุดยา:ให้งดใช้ยานี้ก่อนนำเนื้อ หรือน้ำนมไปบริโภค 28 วัน
ข้อควรระวัง:

•  ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหารขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ยานี้สำหรับสัตว์เท่านั้น
•  เก็บยานี้ให้พ้นจากมือเด็ก ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุหรือยานี้ลงในแหล่งน้ำ
การเก็บรักษา:เก็บยานี้ไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และพ้นจากแสงแดด


        
         รายการที่2.ยาถ่ายพยาธิในเส้นเลือด ขนาด 100ccราคา 480 บาท

      เบเรนิล® เวท 7% - Berenil® 7%      ยาฉีดสำหรับสัตว์


เบเรนิล® เวท 7% -
Berenil® 7%

ยาฉีดสำหรับรักษาโรคติดเชื้อทริพาโนโซม, เชื้อบาบีเซีย และเชื้อไธเลอเรีย


ส่วนประกอบ :


ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ไดมินาซีน อะเซททูเรท (Diminazene Aceturate) 70 มก.

ข้อบ่งใช้ :


» ใช้รักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ในวัว, แพะ, แกะ, สุกร และม้าที่เกิดจากเชื้อที่ไวต่อยานี้ :


 • โรคติดเชื้อบาบีเซีย (Babesiosis) ที่เกิดจากเชื้อ B.bovis, B.bigemina, B.ovis, B.motasi, B.canis, B.equi

 • โรคติดเชื้อทริพาโนโซม (Trypanosomiasis) ที่เกิดจากเชื้อ T.congolense, T.vivax, T.brucei รวมทั้งเชื้อ T.evansi

 • โรคติดเชื้อไธเลอเรีย (Theileriosis) ที่เกิดจากเชื้อ T.annulata โดยใช้ยานี้ในระยะแรกของการติดเชื้อ

 • โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว ที่ไวต่อยานี้มากกว่า 2 ชนิดรวมกันขนาดและวิธีการให้ยา :   


 • ฉีดเข้ากล้ามเนื้อลึกๆ บริเวณคอ และสามารถฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้ ขนาดยา : 5 มล.
  ต่อน้ำหนักตัว 100 กก.

 • ในรายที่ติดเชื้อ Tenacious Trypanosomiasis, การติดเชื้อโปรโตซัวที่ไวต่อยานี้
  มากกว่า 2 ชนิดรวมกัน

 • เชื้อไธเลอเรีย ควรให้ยาในขนาด 2 เท่าของปกติ

 • ควรแบ่งยาฉีดในที่ต่างกันหลายแห่ง ในรายที่ใช้ยาในปริมาณมากเกินกว่า 20 มล. แต่ไม่เกิน 56 มล. ของขนาดยาทั้งหมดการเก็บรักษา:


•  เก็บในที่เย็น (อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส) และเก็บในที่มืด, ไม่ให้ถูกแสง

ระยะหยุดยา:


•  หยุดยาก่อนส่งสัตว์เข้าโรงฆ่า 20 วัน

ขนาดบรรจุ:

•  ขวดละ 20 มล. และ 90 มล.
รายการที่3.ยาถ่ายพยาธิเลโวโซล ขนาด 100 cc ราคาขวดละ 120 บท
ข้อบงใช้.พยาธิตัวกลม-พยาะในปอด-พยาธิใส้เดือนในลำใส้ทั้งตัวอ่อนและตัวแก่
วิธีใช้.ฉีดใต้ผิวหนัง 1cc/น้ำหนักสัตว์12.5กิโลกรัม
รายการที่7.ยาถ่ายพยาธิชนิดผงเบนดาโซน-80 ขนาด100กรัม ราคา 60 บาท
ข้อบงใช้.ฆ่าพยาธิตัวกลม-พยาธิแส้ม้า-พยาธิเส้นด้าย-พยาธิเข็มหมุด-พยาธิตัวตืด-และอื่นๆเก็บทุชนิด
วิธีใช้.ผสมอาหารให้กิน,ผสมน้ำแล้วกรอกปากให้กินในอัตรา100กรัม/น้ำหนักสัตว์600กิโลกรัม


รายการที่8.ยาถ่ายพยาธิแบบน้ำอเบ็นเทล ราคา 480 บาท
ข้อบงใช้.ถ่ายพยาธิในกระเพาะ-พยาธิเส้นด้าย-พยาธิปากขอ-พยาธิเม็ดตุ่ม-พยาธิในปอดและลำใส้-พยาธิตัวแบน-พยาธิใบไม้ในตับ
วิธีใช้.กรอกปาก ยา1cc/น้ำหนักสัตว์20กิโลกรัม

      อะเบ็นเทล – Abentel      ยาสำหรับสัตว์


อะเบ็นเทล – Abentel

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Albendazole 112.5 มิลลิกรัม


สรรพคุณ :

ใช้ถ่ายพยาธิใน วัว ควาย แพะ แกะ ทั้งพยาธิตัวอ่อน ตัวแก่ ของพยาธิในกระเพาะ พยาธิเส้นด้าย,
พยาธิปากขอ, พยาธิเม็ดตุ่ม, พยาธิเส้นด้ายในลำไส้, พยาธิในปอด, พยาธิตัวแบน, พยาธิใบไม้ในตับ


ขนาดและวิธีการให้ยา :    » ให้กรอกใส่ปากกิน

ชนิดสัตว์

ใช้ยา/มล.

ต่อน้ำหนัก/กก.

วัว ควาย

10

100

แพะ แกะ

1

20

หยุดให้ยา 4 วัน ก่อนนำสัตว์ไปจำหน่าย หรือฆ่าขนาดบรรจุ:

•  ขวดละ 25, 30, 50, 100 มล. และ 1 ลิตร

     เนกาซันท์ - Negasunt  


เนกาซันท์ - Negasunt

ชื่อและอัตราส่วนของสารออกฤทธิ์ :


  » Coumaphos                 3%   w/w
  » Propoxur                       2%   w/w


ชื่อและอัตราส่วนของสารประกอบอื่นๆ :


  » Sulfanilamide               5%   w/w


ประโยชน์ :

  » ใช้ในการป้องกันโดยเนกาซันท์ รักษาแผลสดทุกชนิดของสัตว์เลี้ยง เช่น แผลบาดเจ็บ แผลตอน แผลที่สะดือ และแผลที่เกิดจากการผ่าตัด เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้แผลติดเชื้อจุลินทรีย์และตัวหนอนของแมลงวัน ให้รีบใส่เนกาซันท์ทันทีที่มีบาดแผลสดเกิดขึ้น เนกาซันท์จะติดแน่นกับแผลได้ดี

  » ใช้ในการรักษาโดยเนกาซันท์ รักษาแผลสดที่มีเชื้อจุลินทรีย์ แผลเน่าเปื่อยมีกลิ่นเหม็น แผลเรื้อรังที่หายยาก รวมทั้งแผลที่มีตัวหนอนของแมลงวัน

  » ใช้กำจัดพยาธิภายนอก โดยใช้เนกาซันท์กำจัดพยาธิภายนอกชนิดอื่นๆ รวมทั้งเห็บที่ใบหูเป็นต้น


วิธีใช้ :            ควรทำความสะอาดแผลก่อนด้วยน้ำยาแอนติเซพติกหรือน้ำสะอาด แล้วโรยเนกาซันท์บางๆ ให้ทั่วรวมทั้งขอบของแผลด้วย ถ้าเป็นแผลลึกต้องใช้จำนวนมากเพื่อโรยลึกเข้าไปถึงภายในแผลในการกำจัดเห็บที่ใบหู ให้โรยตรงบริเวณที่มีเห็บรบกวนในขนาด 30 มิลลิกรัม (บีบเนกาซันท์ขนาด 20 กรัม
3 ครั้ง หรือบีบเนกาซันท์ขนาด 40 กรัม 1 ครั้ง)

            ในกรณีที่คิดว่าการใช้เป็นสารละลายหรือผงเปียกๆ จะให้ผลในการรักษาดีกว่า ก็ให้ผสมเนกาซันท์กับน้ำสะอาดตามความเข้มข้นที่ต้องการแล้วรีบใช้ทันที เพราะเก็บไว้ได้เพียง 2-3 วันเท่านั้น ถ้าต้องการเก็บไว้ได้นานควรผสมกับน้ำมัน เช่น พาราฟิน หรือน้ำมันตับปลา หรือวาสลิน ควรใช้ซ้ำบ่อยๆ จนกว่าแผลจะหาย สัตว์ทนต่อเนกาซันท์ได้ดี


วิธีการเก็บรักษา:


ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง


คำเตือน :


•   ห้ามรับประทาน
•   เนกาซันท์สามารถตกหล่นและฟุ้งกระจายได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เป็นพิษ
ต่อผู้ใช้และผู้อื่น
•   ขณะใช้ให้นำผ้าปิดจมูก ปากและสวมถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันการหายใจเอาละอองเนกาซันท์
เข้าไปและการสัมผัสกับผิวหน้าของผู้ใช้
•   เมื่อเสร็จจากการใช้ต้องล้างมือ ชำระล้างร่างกายให้สะอาด และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
•   ขณะใช้ระวัง อย่าให้เนกาซันท์เข้าตา จมูก ปากของสัตว์
•  ไม่ควรใช้เนกาซันท์กับสัตว์ป่วยหรืออ่อนแอ ลูกสัตว์ สัตว์ที่กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
•   ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ


วิธีแก้พิธเบื้องต้น:

•   หากถูกผิวหนังต้องล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
•   หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา แล้วไปพบแพทย์
•   หากกลืนเนกาซันท์รีบทำให้อาเจียน โดยดื่มน้ำสะอาด 2 แก้ว แล้วทำการล้วงคอ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของเนกาซันท์

   บูทอกซ์ - Butox        สารกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน


บูทอกซ์ - Butox

ชื่อสามัญ :


  »   เดลทาเมทริน (Deltamethrin)

กลุ่มสารเคมี :


  »   Pyrethroids

ส่วนประกอบ :


  »   (S)-œ-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2, 2-dibromovinyl)-2, 2-dimethylcyclopropane carboxylate 1.25% W/V EC.


คุณสมบัติ :  »   ใช้กำจัดแมลง และสัตว์รบกวน ได้แก่ เห็บ เหา แมลงวัน และไร ที่เป็นสาเหตุของโรคเรื้อนในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และใช้กำจัดไร เหา แมลงปีกแข็ง แมลงวัน และยุงในไก่


วิธีใช้ :
ผสม บูทอกซ์ ด้วยน้ำตามอัตราส่วนดังนี้
โค กระบือ แพะ แกะ
  »   เห็บ :
ใช้อัตรา 2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว หรือ ผสมลงในบ่อแล้วไล่ต้อนลงอาบ,
ใช้อัตรา 3 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพิ่มเติมส่วนผสมหากปริมาณส่วนผสมในบ่อลดลง 10%

  »   ไร :
ใช้อัตรา 4 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว หรือ ผสมลงในบ่อแล้วไล่ต้อนลงอาบ,
ใช้อัตรา 6 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพิ่มเติมส่วนผสมหากปริมาณส่วนผสมในบ่อลดลง 10%
ระยะเวลาในการใช้ : การใช้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้มีระยะห่างกัน 8 -10 วัน

  »   เหา :
ใช้อัตรา 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว หรือ ผสมลงในบ่อแล้วไล่ต้อนลงอาบ,
ใช้อัตรา 1.5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพิ่มเติมส่วนผสมหากปริมาณส่วนผสมในบ่อลดลง 10%
ระยะเวลาในการใช้ : ใช้เพียงครั้งเดียว

  »   แมลงวัน :
ใช้อัตรา 2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว หรือ ผสมลงในบ่อแล้วไล่ต้อนลงอาบ,
ใช้อัตรา 3 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร เพิ่มเติมส่วนผสมหากปริมาณส่วนผสมในบ่อลดลง 10%
ระยะเวลาในการใช้ : ใช้เพียงครั้งเดียว
..........................................................................................................................................................

สุกร
  »   ไร :
ใช้อัตรา 4 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว การใช้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้มีระยะห่างกัน 8 -10 วัน

  »   เหา :
ใช้อัตรา 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว ใช้เพียงครั้งเดียว

  »   แมลงวัน :
ใช้อัตรา 2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นให้ทั่วตัว ใช้เพียงครั้งเดียว
..........................................................................................................................................................

ไก่ : ไร เหา แมลงปีกแข็ง แมลงวัน และยุง
  »   ใช้อัตรา 2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร จุ่มอาบ หรือพ่นให้ทั่วตัวขณะล้างโรงเรือน หรือเมื่อตรวจพบ
ว่ามีแมลงบนตัวไก่อีก


ควรพ่นตามพื้นโรงเรือน และบริเวณรอบๆ โรงเรือนควบคู่ไปด้วย
  การใช้โดยการพ่นตัวให้ชุ่ม (Spray) :
การเตรียมส่วนผสมเริ่มโดยใช้น้ำเพียงเล็กน้อย เช่น
1 ลิตร เป็นต้น ผสมกับ บูทอกซ์ ในปริมาณที่กำหนดข้างต้น กวนส่วนผสมให้ทั่ว แล้วเติมน้ำให้ครบ
ตามปริมาณที่ต้องการ ในการใช้ทุกครั้งควรใช้ บูทอกซ์ที่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วในปริมาณอย่างน้อย  
3 – 5 ลิตร ต่อสัตว์ 1 ตัว (โค, กระบือ, แพะ, แกะ, สุกร)


การใช้โดยวิธีลงอาบ (Plunge Dips) :
1. ไล่ต้อนลงอาบครั้งแรก (Charging) : การเตรียมส่วนผสมเริ่มโดยใช้น้ำเพียงเล็กน้อยผสม บูทอกซ์ ในปริมาณที่กำหนด แล้วเติมน้ำให้ครบตามปริมาณที่ต้องการ แล้วเทลงไปตามความยาวของ
บ่ออาบ จากนั้นกวนให้เข้ากันจนทั่วประมาณ 10 นาที

2. เพิ่มเติมส่วนผสม (Topping up) : หากปริมาณส่วนผสมในบ่อลดลง 10% ให้ผสม บูทอกซ์ ในปริมาณที่กำหนดไว้ในขนาดเพิ่มเติมส่วนผสม


การเก็บรักษา :


ต้องเก็บ บูทอกซ์ ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น และมีฉลากติดอยู่ สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน


ไซเด็คติน พัว - ออน   Cydectin Pour - On        ยาสำหรับเทลงบนหลังโค ตั้งแต่สันคอจนถึงโคนหาง


ไซเด็คติน พัว - ออน
Cydectin Pour - On

ส่วนประกอบ :


  »   ใน 100 ซีซ๊. ประกอบด้วย Moxidectin 0.5% w/v


คุณสมบัติ :  »   Moxidectin ออกฤทธิ์ในการฆ่าปรสิตชนิดต่างๆ ในสัตว์จึงใช้ในการักษาและควบคุมปรสิตที่
อาศัยอยู่ทั้งภายนอก และภายในร่างกายของวัว


ข้อบ่งใช้ :
  »   Cydectin Pour - On for Cattle ใช้ในการรักษา และปรสิตในวัวดังต่อไปนี้ คือ

  »   พยาธิในระบบทางเดินอาหาร และลำไส้ : Haemonchus placei, Ostertagia osteragi,
Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus longispicularis,
Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia spatulate, Cooperia surnabada,
Bunostomum phebotomum และ Oesophagostomum radiatum

  »   หมัดและเห็บในวัว : Boophilus microplus

  »   ตัวไร : Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus และ
Bovicola bovis


ขนาดการใช้ยา :


เทยาใส่ลงบนหลังวัว ไล่ตั้งแต่สันคอ (ตะโหนก) จนถึงโคนหางในขนาด 1 ซีซี. ต่อน้ำหนักตัว 10
กิโลกรัม ซึ่งจะให้ยา Moxidectin ในขนาด 0.5 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ตารางการใช้ยา :


น้ำหนักตัว
(กิโลกรัม)
ขนาดที่ใช้
(ซีซี.)
น้ำหนักตัว
(กิโลกรัม)
ขนาดที่ใช้
(ซีซี.)
40415015
50520020
60625025
70730030
80835035
90940040
1101045045
1101150050
1201255055
1301360060
1401465065

หมายเหตุ: สำหรับวัวที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า หรือน้อยกว่าในตารางให้ใช้ในขนาด 1 ซีซี.
ต่อน้ำหนักตัว 10 กิโลกรัม


ความแรงต่อเนื่อง :


  »  ในวัว ยานี้จะช่วยป้องกันการกลับมาเป็นสัดอีกของ Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei เป็นเวลา 28 วัน และ Dictyocaulus viviparus เ็ป็นเวลา
42 วัน หลังจากให้ยาครั้งเดียวในขนาดแนะนำ


การควบคุมหมัด และเห็บในวัว :


ยานี้ใช้ได้ผลดีในการรักษา และควบคุมหมัดและเห็บในวัว รวมทั้งสเตรนที่ดื้อต่อยาฆ่าแมลงชนิด
Organophosphates, Synthetic pyrethroids และ Amidines

โปรแกรมรักษาที่แนะนำ คือ ทำทุกๆช่วง 21 วัน


คำเตือน :  »  1. ในวัวนม ห้ามใช้ยานี้ซ้ำในช่วงเวลาที่น้อยกว่า 21 วัน
  »  2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาในขณะที่ผิวหนังของสัตว์กำลังเปียก หรือในขณะที่ฝนตก
  »  3. ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาชนิด Pour-On อื่นๆข้อควรระวัง :
  »  1. ในคน ยานี้เป็นพิษได้หากกินเข้าไป และระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง จึงควรล้างมือให้สะอาด
หลังจากใช้ยานี้เสร็จแล้ว
        การปฐมพยาบาล
        หากกินยานี้เข้าไปควรรีบนำไปส่งแพทย์โดยด่วน  

  »  2. ล้างภาชนะบรรจุยาและเครื่องมือที่ใช้แล้วให้สะอาด และระบายน้ำล้างนี้ทิ้งไปให้ไกลจากต้นไม้
และแหล่งน้ำใช้ หลังจากนั้นให้ทำลายภาชนะบรรจุโดยการฝังดินให้ลึกประมาณ1/2 เมตร

  »  3. เนื่องจากยานี้เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ จึงต้องระมัดระวังมิให้ปนเปื้อนลงเขื่อน แม่น้ำลำคลอง หรือ
แหล่งน้ำอื่นๆระยะหยุดยา :


หยุดใช้ยานี้ภายใน 14 วัน ก่อนส่งโรงฆ่าการเก็บรักษา :


เก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียสขนาดบรรจุ :


ขวดละ 500 ซีซี., 1 ลิตร, 2 ลิตร และ 2.5 ลิตร

มี 2 ผู้ให้คะแนนแต้ม สะสม ย่อ เหตุผล
บ้านภูแสงดาวฟาร์ม + 5 + 10 โดนใจให้ทิป
dejasaang + 5 + 10

คะแนนรวม: แต้ม + 10  สะสม + 20   ดูบันทึกคะแนน

ว.อุดมทรัพย์ฟาร์มแพะบอร์เลือดร้อยที่แปดริ้วG.S.A.0001
ผู้นำเข้าแพะ-แกะสายเลือดแชมม์โลกจากแอฟริกา
และตัวแทนจัดจำหน่าย สายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
udomsub.v@gmail.com  AIS 081-687-8607

Rank: 3

จังหวัด
กาญจนบุรี
กระทู้
6
โพสต์
136
โพสต์เมื่อ 6-5-2012 14:01:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แล้วสรรพคุณยานี้คืออะไรค่ะ ใช้เมื่อไหร่ อย่างไร รบกวนเวลาเขียนบอกไว้เลยได้ไหมค่ะ จะได้ไม่ต้องไปหาข้อมูลยาชนิดนี้จากที่อื่น

Rank: 3

จังหวัด
ราชบุรี
กระทู้
7
โพสต์
91
โพสต์เมื่อ 6-5-2012 17:05:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขวดนี้บ้านผม750ครับ

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

จังหวัด
อุทัยธานี
กระทู้
22
โพสต์
1315
โพสต์เมื่อ 6-5-2012 19:36:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ท่านนายกตรงใจผมมากเลยครับ ขออนุญาติพูดตรงๆนะครับ

ถ้าเวปสมาคมฯเรามีกระทู้เรื่องวัคซีนและยารักษาโรคในแพะ-แกะ โดยให้ปักหมุดไว้เลย ใครเข้ามาดูจะได้หาง่าย ซึ่งภายในรวบรวมวัคซีนและยาชนิดต่างๆที่ใช้ในฟาร์ม และโรคต่างๆ รวมทั้งวิธีการรักษา การวินิจฉัยเบื้องต้น ที่สำคัญถ้ามีราคายาด้วยก็ดีนะครับ เพื่อเป็นไกด์ในการเลือกซื้อ


ส่วนเรื่องการใช้ยา เช่น ยาถ่ายพยาธิแบบกรอก (เฟนเบนดาโซล)ซึ่งหายากในบางพื้นที่ มาให้สมาชิกฯแบ่งปันกันโดยค่าใช้จ่ายสมาชิกฯจัดการกันเอง โดยฟาร์มใดต้องการยาอะไรก็เข้ามาแจ้งความจำนงค์ได้ที่ห้องยาสมาคมฯ สมาคมฯก็รวบรวมข้อมูลให้ร้านยาจัดส่งให้ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆไม่เกี่ยวกับสมาคมฯ  


ส่วนเรื่องการรักษาโรค อาจจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งจากประสบการ และจากวิชาการ มาประกอบ แต่ขอให้รวมกันในห้องนี้ ซึ่งถ้ามีผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้มาจัดทำให้ น่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกฯมาก

ส่วนรายละเอียดต่างๆ ข้อดี ข้อเสีย ที่มีตามมา คงต้องขอความคิดเห็นกันล่ะครับ

บ้านภูแสงดาวฟาร์ม อุทัยธานี
ดินแดนแห่งความฝัน สวรรค์ที่คุณสัมผัสได้
E-Mail Address: pal_di@hotmail.com

โทร.081-972-6404

Rank: 3

จังหวัด
ราชบุรี
กระทู้
7
โพสต์
91
โพสต์เมื่อ 6-5-2012 21:24:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สมาชิกท่านใดที่ใช้ยาแล้วรักษาอาการป่วยได้ชะงัดนัก
ก็แชร์ความรู้แบ่งให้สมาชิกท่านอื่นได้เรียนรู้บ้างก็ดีนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันสุขภาพของ แพะ แกะ ก็จะแข็งแรงกันถ้วนหน้า

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

จังหวัด
อุทัยธานี
กระทู้
22
โพสต์
1315
โพสต์เมื่อ 7-5-2012 06:03:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ช่วยกันแชร์เข้ามาเยอะๆเลยครับ
บ้านภูแสงดาวฟาร์ม อุทัยธานี
ดินแดนแห่งความฝัน สวรรค์ที่คุณสัมผัสได้
E-Mail Address: pal_di@hotmail.com

โทร.081-972-6404

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

จังหวัด
อุทัยธานี
กระทู้
22
โพสต์
1315
โพสต์เมื่อ 7-5-2012 18:58:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
บ้านภูแสงดาวฟาร์ม อุทัยธานี
ดินแดนแห่งความฝัน สวรรค์ที่คุณสัมผัสได้
E-Mail Address: pal_di@hotmail.com

โทร.081-972-6404

Rank: 2Rank: 2

จังหวัด
พิษณุโลก
กระทู้
0
โพสต์
40
โพสต์เมื่อ 7-5-2012 22:23:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
น้องใหม่ คิดหนักเลย

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

จังหวัด
อุทัยธานี
กระทู้
22
โพสต์
1315
โพสต์เมื่อ 8-5-2012 07:01:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย kobmoto เมื่อ 7-5-2012 22:23
น้องใหม่ คิดหนักเลย

คิดหนักเรื่องอะไรครับ

แสดงความคิดเห็น

kobmoto  จะทําให้ดีที้สุดคัฟ  โพสต์เมื่อ 9-5-2012 23:19:49
บ้านภูแสงดาวฟาร์ม  ถ้าไม่อยากเสียเงินค่ายาแพะเยอะ ก็ดูแลเอาใจใส่แพะดีๆซิครับ  โพสต์เมื่อ 8-5-2012 21:12:04
บ้านภูแสงดาวฟาร์ม อุทัยธานี
ดินแดนแห่งความฝัน สวรรค์ที่คุณสัมผัสได้
E-Mail Address: pal_di@hotmail.com

โทร.081-972-6404

Rank: 4Rank: 4

จังหวัด
ชลบุรี
กระทู้
5
โพสต์
309
โพสต์เมื่อ 8-5-2012 21:01:03 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ชื่นชม

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0012
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กระทู้
20
โพสต์
2787

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 8-5-2012 21:45:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
http://www.google.co.th/url?sa=t ... jiz3FahRoPIEkHf2ZFg
ความรู้จาก โรงพยาบาลสัตว์ แบ่งปันเพื่อนสมาชิกครับ
ห้วยเกรียบ ฟาร์มแพะ-แกะ (หน้ายูเทิร์นบ้านห้วยเกรียบ)
ถ.เพชรเกษม กม.394-395  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

สมาชิก   - ชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

จังหวัด
อุทัยธานี
กระทู้
22
โพสต์
1315
โพสต์เมื่อ 8-5-2012 22:02:09 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย dejasaang เมื่อ 8-5-2012 21:45
http://www.google.co.th/url?sa=t ... jiz3FahRoPIEkHf2ZFg
ความรู้จาก โรงพยาบาลสั ...

น่ารวบรวมเอาไว้ให้เพื่อนๆได้เข้าไปศึกษา เราควรจะจัดทำเป็นห้องเกี่ยวกับการรักษาโรคที่เกิดในแพะ-แกะ ดีมั้ยครับ เวลาใครจะเข้าไปสืบค้น จะได้หาง่าย
บ้านภูแสงดาวฟาร์ม อุทัยธานี
ดินแดนแห่งความฝัน สวรรค์ที่คุณสัมผัสได้
E-Mail Address: pal_di@hotmail.com

โทร.081-972-6404

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0012
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กระทู้
20
โพสต์
2787

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 8-5-2012 22:07:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ดีครับช่วยๆกันคิดครับเวลาผมอ่านเจอก็เอามาแบ่งปันกันครับแล้วต่อจากนั้นค่อยเอาเก็บเข้าชั้นหนังสือต่อครับ
ห้วยเกรียบ ฟาร์มแพะ-แกะ (หน้ายูเทิร์นบ้านห้วยเกรียบ)
ถ.เพชรเกษม กม.394-395  อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

สมาชิก   - ชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0001
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กระทู้
103
โพสต์
3524

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 9-5-2012 11:54:31 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
กลุ่มยาปฎิชีวนะ/ยาต้านจุลชีพ/กลุ่มยาแก้อักเสบ

     โคแบคแทน - Cobactan   ยาสำหรับสัตว์


โคแบคแทน - Cobactan
                       
           

ส่วนประกอบ :
ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย เซฟควินอม ซัลเฟต (Cefquinome sulphate) 26.94 มก. เทียบเท่ากับ
เซฟควินอม 25 มก.
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา :  

โคแบคแทน เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์
ของเชื้อแบคทีเรียมีขอบเขตการออกฤทธิ์ และทนต่อเอ็มไซม์เพนนิซิลลิเนส และเบต้าแลคเทมเมส
จากการ ศึกษาในหลอดทดลอง พบว่าเซฟควินอมได้ผลดี ต่อเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวก และ
แกรมลบ ดังต่อไปนี้
Escherichia coil, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Proteus spp.,
Salmonella spp., Serratia marcescens, Haemophilus somnus, Actinomyces pyogenes,
Bacillus spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,
Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp., Actinobacillus
spp., and Erysipelothrix rhusiopathiae.

ข้อบ่งใช้ :  
ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ในวัว และสุกร ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก และแกรมลบ
ซึ่งไวต่อเซฟควินอม ดังเช่น โรคดังต่อไปนี้

วัว :
1.   โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อ Pasteurella multocida และ
        P. haemolytica
2.   โรคติดเชื้อของผิวหนัง, แผลติดเชื้อ (Digital dermatitis, infectious bulbar necrosis
        and acute interdigital necrobacillosis)
3.   โรคเต้านมอักเสบชนิดเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อ E. coli
4.   โรคติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิดจากเชื้อ E.coli ในลูกวัว


สุกร :
1.   โรคติดเชื้อของปอดและระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อ Pasteurella multocida,
       Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis
       และเชื้ออื่นๆ ที่ไวต่อเซฟควินอม
2.   ภาวะไข้หลังคลอด (MMA) ที่เกิดจากเชื้อ E.coli, Staphylococcus spp., Streptococcus
       spp., corynebacterium spp. และเชื้ออื่นๆ ที่ไวต่อเซฟควินอมข้อห้ามใช้ :        ในสัตว์ที่แพ้เซฟาโลสปอรินแต่พบน้อย อย่างไนก็ตามไม่ควรใช้ยานี้ในสัตว์ที่แพ้ยาปฏิชีวนะ
         ในกลุ่มเบต้าแลคเทม
ข้อควรระวัง :     เขย่าขวดก่อนใช้ เนื่องจากยานี้ไม่ได้ใส่สารกันเสีย จึงควรทำความสะอาดปากขวดก่อนดูดยาออก
       ในแต่ละโด๊ส  ใช้เข็ม และกระบอกฉีดยาที่ปราศจากเชื้อ
ขนาดยา และวิธีใช้ :  สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
วัว :
ขนาดยา เซฟควินอม 1 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. (1 มล. ต่อน้ำหนักตัว 25 กก.) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
วันละครั้ง เป็นเวลา 3 ถึง 5 วันติดต่อกัน
ในรายที่เป็นโรคเต้านมอักเสบชนิดเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อ E.coli : ฉีดยาวันละครั้ง
เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน
สำหรับรักษาโรคติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิดจากเชื้อ E.coli
ในลูกวัว : ขนาดยา เซฟควินอม 2 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. (1 มล. ต่อน้ำหนักตัว 12.5 กก.)
ทุกวัน เป็นเวลา 3 ถึง 5 วัน ติดต่อกัน


สุกร :
โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ : ขนาดยา เซฟควินอม 1 ถึง 2 มก. ต่อ
น้ำหนักตัว 1 กก. (1 ถึง 2 มล. ต่อน้ำหนักตัว 25 กก.) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ วันละครั้ง
เป็นเวลา 3 วัน ติดต่อกัน
ภาวะไข้หลังคลอด (MMA) :    ขนาดยา เซฟควินอม 2 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
(1 มล. ต่อน้ำหนักตัว 12.5 กก.) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ วันละครั้ง เป็นเวลา 2 วัน ติดต่อกันระยะหยุดยา :
วัว :
เนื้อที่ใช้บริโภค :   ห้ามนำสัตว์ส่งโรงฆ่าสัตว์ในระหว่างที่รักษาด้วยยานี้ อาจนำสัตว์ส่ง
โรงฆ่าได้ภายหลังจากที่ใช้ยานี้เข็มสุดท้ายไปแล้ว 5 วัน
ลูกวัวเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิดจากเชื้อ E.coli ที่ใช้ยาในขนาดยา
เซฟควินอม 2 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. : อาจนำส่งโรงฆ่าได้ภายหลังจากที่ใช้ยานี้ไปแล้ว 4 วัน
นมจากวัว : ห้ามบริโภคนมจากวัวในระหว่างที่รักษาด้วยยานี้ อาจรีดนมจากวัวได้ภายหลัง
จากการให้ยาไปแล้ว 12 ชั่วโมง


สุกร :
เนื้อที่ใช้บริโภค :   ห้ามนำสัตว์ส่งโรงฆ่าสัตว์ในระหว่างที่รักษาด้วยยานี้ อาจนำสัตว์ส่ง
โรงฆ่าได้ภายหลังจากที่ใช้ยานี้เข็มสุดท้ายไปแล้ว 5 วัน


การเก็บรักษา :     เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และไม่ให้ถูกแสง เก็บยานี้ให้พ้นมือเด็ก
ขนาดบรรจุ :     ขวดละ 50 มิลลิลิตร และ 100 มิลลิลิตร     เด๊กซาโซน - Dexasone    ยาฉีดสำหรับสัตว์      ห้ามฉีดในสัตว์ท้อง


เด๊กซาโซน - Dexasone

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตรของ เด๊กซาโซนชนิดฉีด ประกอบด้วย เด๊กซาเมทธาโซน โซเดียม ฟอสเฟท (Dexamethasone sodium phosphate) เทียบเท่ากับ Dexamethasone-21-phosphate 5 mg

สรรพคุณ :เป็นสารคอร์ติโคสเตอรอยด์ (Corticosteroid) ที่แรงมาก แรงกว่าคอร์ติโซนอย่างน้อย 30 เท่า มีสรรพคุณแก้การอักเสบ แก้อาการช็อค การเครียดและทำให้ร่างกายสร้างน้ำตาลได้สะดวก

ขนาด :  

ชนิดสัตว์ข้อบ่งใช้ขนาดยา
เฉพาะที่ ทั่วไป เฉพาะที่ ทั่วไป
ม้าข้ออักเสบ (arthritis) ช่องระหว่าง
ข้อต่ออักเสบ (bursitis) ตึง ปวดเมื่อย
(strains) เอ็นอักเสบ (tendinitis)
เอ็นและเยื่อหุ้มข้ออักเสบ
(taenosynovitis)
เยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ (periarthritis)

ไมโอโกลบินยูเรีย (Myoglobinuria)
มีลมในถุงปอด (emphysema)
อาการแพ้ (allergy) ผิวหนังเห่อ
(Urticaria) ร่างกายเป็นพิษ (toxemia)
เนื่องจากเชื้อ อี.โคไล ตับอักเสบ
(hepatitis) เป็นลม (Shock)
โรคผิวหนังชนิดไม่มีเชื้อ ภาวะเครียด
(Stress)
ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของ
สัตว์ 2 – 10
มก.
10 – 30
มก.


โคข้ออักเสบ ช่องระหว่างข้อต่ออักเสบ
ตึง ปวดเมื่อย เอ็นอักเสบ
เอ็น และเยื่อหุ้มข้ออักเสบ
เยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ
คีโตซีสระยะแรกของโค (Ketosis)
อัมพาธหลังคลอด ใช้ร่วมกับการรักษาโรค
ไข้น้ำนมซึ่งเกิดจากอยู่ในภาวะเครียด
นิวโมเนีย เนื่องจากเชื้อไวรัสภาวะเครียด
ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของ
สัตว์ 2 – 10
มก.
10 – 30
มก.


ลูกม้า
ลูกโค
แกะ แพะ

สุกร
ข้ออักเสบ ช่องระหว่างข้อต่ออักเสบ
ตึงปวดเมื่อย เอ็นอักเสบ เอ็น และเยื่อหุ้มข้ออักเสบ เยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ
อาซิโตนีเมียในแกะ (acetonaemia)
ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของ
สัตว์ 2 – 5
มก.

2 – 5
มก.แม่สุกรข้ออักเสบ ช่องระหว่างข้อต่ออักเสบ
ตึง ปวดเมื่อย เอ็นอักเสบ เอ็น
และเยื่อหุ้มข้ออักเสบ  เยื่อหุ้มกระดูก
อักเสบชักหลังคลอด (eclampsia post
partum) ไม่มีน้ำนมหลังคลอด
(agatactia post partum)
อาหารไม่ย่อยหลังคลอด
(indigestion post partum)
ภาวะเครียด

ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของ
สัตว์ 2 – 10
มก.


2 – 5
มก.
สุนัข
แมว
ข้ออักเสบ ช่องระหว่างข้อต่ออักเสบ
ตึง ปวดเมื่อย เอ็นอักเสบ เอ็น
และเยื่อหุ้มข้ออักเสบ  เยื่อหุ้มกระดูก
อักเสบ
อาการช็อคหลังอุบัติเหตุ
หรือหลังการผ่าตัด อาการแพ้ (allergy)
ชักหลังคลอด (puerperal eclampsia)
หืด (bronchial asthma)
โรคผิวหนัง ผิวหนังขยายใหญ่
เปลี่ยนสี (acanthosia nigricans)
โรคติดเชื้อที่หู และตา ภาวะเครียด

ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของ
สัตว์ 0.25 -
0.5 มก.สุนัข 0.25 มก.

แมว
0.25 – 0.5 มก.


ข้อห้าม :ห้ามใช้ยาเมื่อเป็นโรคเบาหวาน โรคกระดูกผุ (osteoporosis) โรคไต (renal diseases)
เลือดคั่งในกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac congestion) โรคดังกล่าวให้ระมัดระวังในการรักษา
ด้วยยา คอร์ติโคสเตอร์

โรคติดเชื้อต่างๆ ไม่ควรใช้ยานี้

การใช้ยานี้ให้อยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์เท่านั้น

การใช้ยา :

          โดยฉีดยาเข้าทางเส้นเลือด กล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าทางข้อต่อ หรือเยื่อหุ้มข้อต่อ ขนาดยาที่ให้ครั้งแรกอาจให้ได้เต็มที่ตามขนาดที่กำหนดใช้ แต่เมื่ออาการของโรคดีขึ้น ควรลดขนาดของยาลงในระดับ maintenance level
ขนาดยาต่างๆ สำหรับรักษาทางระบบทั่วไป ควรค่อยๆ ลดลงจนถึงขนาด maintenance level การหยุดยาควรค่อยๆ กระทำและหากระยะของการรักษาต้องเนิ่นนานออกไป ขอแนะนำให้ใช้ฮอร์โมน ACTH เพื่อกระตุ้นต่อมแอดรีนาลิน
การฉีดยาเข้าข้อต่อ ต้องระมัดระวังให้ปราศจากการติดเชื้อจริงๆ และควรเอาน้ำที่ข้อต่อ (Synovial fluid) ออกก่อนให้เท่ากับน้ำยาที่ฉีดเข้าไป

ขนาดบรรจุ :
หลอดละ 1 มิลลิลิตร กล่องละ 50 หลอด
ขวดละ 10 มิลลิลิตร และ 50 มิลลิลิตร กล่องละ 1 ขวด
      


     นาโอคลีน แอลเอ - Naocline LA    ยาสำหรับสัตว์


[img=172,213]http://www.pornchaiinter.com/Image_s/naocline-LA_big[1].jpg[/img]
นาโอคลีน แอลเอ
Naocline LA
               

ส่วนประกอบ :
ใน 1 ซีซี ประกอบด้วย Oxytetracycline (as Oxytetracycline dihydrate) 200 mg
สรรพคุณ :  

Oxytetracycline เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Tetracycline มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและ
แกรมลบที่ไวต่อยานี้ ในโคและสุกร
ข้อบ่งใช้ :  

ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ ในโคและสุกร

ขนาดและวิธีการใช้้ : ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ   
ในวัว :
ให้ยาในขนาด 20 มิลลิกรัม Oxytetracycline ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรืิอใช้ยา
NAOCLINE LA 1 ซีซี ต่อน้ำหนักตัวสัตว์ 10 กิโลกรัม เพียงครั้งเดียว ไม่ควรให้ยาเกิน 10 ซีซี
ต่อตำแหน่งที่ฉีด

ในสุกร :
ให้ยาในขนาด 20 มิลลิกรัม Oxytetracycline ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรืิอใช้ยา
NAOCLINE LA 1 ซีซี ต่อน้ำหนักตัวสัตว์ 10 กิโลกรัม เพียงครั้งเดียว ไม่ควรให้ยาเกิน 10 ซีซี
ในสุกร และไม่ควรให้ยาเกิน 1 ซีซี ในสุกรน้ำหนักตัวน้อยกว่า 10 กิโลกรัม ต่อตำแหน่งที่ฉีด


ระยะหยุดยา้ :  
ในวัว :
ให้หยุดยานี้อย่างน้อย 14 วัน ก่อนส่งเข้าโรงฆ่าเพื่อบริโภคเนื้อ

ในสุกร :
ให้หยุดยานี้อย่างน้อย 35 วัน ก่อนส่งเข้าโรงฆ่าเพื่อบริโภคเนื้อ


ข้อห้ามใช้ :     ห้ามใช้ยานี้ในโคนมที่ผลิตน้ำนม เพื่อการบริโภคของมนุษย์
คำเตือน :     ไม่ควรใช้ในแมว สุนัข ม้า และลา
การเก็บรักษา :     เก็บในอุณหภูมิห้อง ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นแสง
ขนาดบรรจุ :     ขวดละ 50 มิลลิลิตร และ 100 มิลลิลิตร     บิวตาซิว - Butasyl   ยาฉีดสำหรับสัตว์


บิวตาซิว - Butasyl   
ส่วนประกอบ :     ใน 1 ซีซี ประกอบด้วย

Phenylbutazone  186.1  mg.

Sodiam Salicylate    50  mg.

ข้อบ่งใช้ :   ใช้ควบคุม และรักษาอาการอักเสบ บรรเทาอาการปวด และลดไข้เนื่องจากอาการอักเสบในวัวควาย

ขนาดและวิธีการใช้ :   ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำอย่างช้าๆ ในขนาดต่อไปนี้
ลูกวัวควาย
ขนาดแรกเริ่ม10 ซีซี. ต่อวัน
ขนาดในครั้งต่อไป5   ซีซี. ต่อวัน

วัว ควาย
ขนาดแรกเริ่ม20 ซีซี. ต่อวัน
ขนาดในครั้งต่อไป10 ซีซี. ต่อวัน

ระยะเวลาในการักษา :   ติดต่อกัน 5 - 6 วัน
ข้อห้ามใช้ :   ห้ามใช้ในสัตว์ที่เป็นโรคหัวใจ, การทำงานของตับและไตบกพร่อง, โรคกระเพาะอาหารอักเสบ, โรค
ปัสสาวะมีฮีโมโกลบิน และอาการบวมน้ำ
คำเตือน :  


1. หยุดใช้ยานี้ 21 วัน ก่อนส่งโรงฆ่า และ 4 วัน ก่อนนำน้ำนมมาบริโภค
2. ในระหว่างการรักษา ควรให้อาหารที่มี ระดับเกลือ และโปรตีนต่ำแก่สัตว์เท่านั้น
ขนาดบรรจุ :   ขวดละ 100 ซีซี.
การเก็บรักษา :   เก็บยาไว้ในที่มืด และเย็น     EXCEDE® เอ็คสีด®    ยาฉีดสำหรับสัตว์

    น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ 200 มก./มล. (ผลีกเซฟติโอเฟอร์ในรูปกรดอิสระ)


Excede® (Ceftiofur Crystalline
Free Acid) Sterile Suspension
เอ็คสีด®   สำหรับฉีดเข้าชั้นผิวหนังตรงส่วนกลางของใบหู หรือที่ด้านหลังใบหูบริเวณที่ติดกับหัว (ฐานของใบหู) ในโค

ส่วนประกอบ :   ใน 1 มล. ของยาน้ำแขวนตะกอนปราศจากเชื้อพร้อมใช้นี้ จะมีผลึกเซฟติโอเฟอร์ในรูปกรดอิสระ
                เทียบเท่ากับ เซฟติโอเฟอร์ 200 มก. แขวนลอยในสื่อน้ำมัน Miglyol และน้ำมันเมล็ดฝ้าย
ข้อควรระวัง :   กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ใช้ยานี้โดยตามใบสั่งของสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบการ
คุณลักษณะ :
เอ็คสีด น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ เป็นยาฉีดพร้อมใช้ประกอบด้วยผลึก เซฟติโอเฟอร์ในรูปกรดอิสระ
ซึ่งเป็นเซฟาโลสปอรินที่ออกฤทธิ์กว้างต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมถึงสายพันธุ์ที่ผลิตเอ็นไซม์เบต้า-
แลคตาเมส เช่นเดียวกับเซฟาโลสปอรินอื่นๆ เซพติโอเฟอร์เป็นยาปฏิชีวนะที่ทำลายเชื้อแบคทีเรีย ในหลอดทดลอง
โดยมีการยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์
    รูปที่ 1. โครงสร้างของผลึกเซฟติโอเฟอร์ในรูปกรดอิสระ


ชื่อทางเคมี ของผลึกเซฟติโอเฟอร์ในรูปกรดอิสระ
7-[[2-(2-Amino-4-thaizoly)-2-(methoxyimino) acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio] methyl]-8-oxo -5-
thia-1-azabicyclo [4.2.0] oct-2-ene 2-carboxylic acid
ข้อบ่งใช้ :  
ใช้เอ็คสีด น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ ในการรักษาโรค BRD (Shipping fever, ปอดอักเสบ)
ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ Mannheimia hemolytica, P. multocida และ H. somnus นอกจากนี้ยังใช้เอ็คสีด
น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ    ในการควบคุมโรคของระบบทางเดินหายใจในโคที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ
เป็นโรค BRD ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ Mannheimia hemolytica, P. multocida และ H. somnus


ขนาดยา
:  

กรณีรักษา


ฉีดยา 1 เข็ม ครั้งเดียวเข้าใต้ผิวหนังตรงบริเวณส่วนกลางของด้านหลังใบหู หรือที่ด้านหลังใบหูบริเวณที่
ติดกับหัว (ฐานของใบหู) ของโค ในขนาดเทียบเท่าเซฟติโอเฟอร์ 3.0 มก./ปอนด์ (ุ6.6 มก./กก.)
[ ยา 1.5 มล.ต่อน้ำหนักตัว 100 ปอนด์ ]

สัตว์ส่วนใหญ่จะตอบสนองต่อการรักษาภายใน 3 - 5 วัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรทำการวินิจฉัยอีกครั้ง
กรณีควบคุม
ฉีดยา 1 เข็ม เข้าใต้ผิวหนังตรงบริเวณส่วนกลางของด้านหลังใบหู หรือที่ด้านหลังใบหูบริเวณที่ติดกับหัว
(ฐานของใบหู) ของโคเนื้อ และโคนมที่ไม่ได้รีดนม ในขนาดเทียบเท่าเซฟติโอเฟอร์ 3.0 มก./ปอนด์
(ุ6.6 มก./กก.) [ ยา 1.5 มล.ต่อน้ำหนักตัว 100 ปอนด์ ]
จากการศึกษาทางคลีนิก พบว่าการฉีดเอ็คสีด น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ จะมีประสิทธิภาพใน
การควบคุมโรคของระบบทางเดินหายใจในโคเนื้อ และโคนมที่ไม่ได้รีดนม ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรค BRD
ปัจจัยต่อไปนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าลูกโคที่มาถึงคอก มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรค BRD:
-เป็นโคที่มาจากหลายแหล่ง
-และ/หรือ โคที่ถูกส่งเป็นระยะเวลานาน (ซึ่งอาจรวมถึงมีจุดหยุดพักหลายที่)
-และ/หรือ อุณหภูมิแวดล้อมจากจุดเริ่มต้นการเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง มีการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่า 30 ํF
-และ/หรือ สัตว์สัมผัสกับสภาพอากาศที่เปียกและเย็นมากอย่างต่อเนื่อง
-และ/หรือ โคเกิดความกลัวหรือพบกับขั้นตอนต่างๆ เมื่อมาถึงคอกซึ่งทำให้เครียดมาก
เช่น ตอน ตัด เขา
ตารางที่ 1. ขนาดยาที่ใช้

น้ำหนัก (ปอนด์) การรักษาที่ขนาด 3 มก./ปอนด์ (มล.)
1001.5
2003.0
3004.5
4006.0
5007.5
6009.0
70010.5
80012.0
90013.5
100015.0
110016.5
120018.0
130019.5
140021.0
150022.5
160024.0
170025.5
180027.0
190028.5
200030.0
การฉีดที่ส่วนกลางของใบหู
การฉีด
-เขย่าขวดก่อนใช้ โปรดอ่านเอกสารกำกับยาก่อนฉีดเอ็คสีด น้ำยาปราศจากเชื้อ

เข้าใต้้ผิวหนังที่ด้านหลังของใบหูโค
-ฉีดยา 1 เข็มเข้าใต้ผิวหนังที่ส่วนกลางด้านหลังของใบหู หลีกเลี่ยงการฉีดเข้า

เส้นเลือดทุกชนิด (ดูรูปที่ 2 และ 3)
-แทงเข็มฉีดยาโดยเลี่ยงเส้นเลือด บริเวณที่เคยฝังยา ป้ายติดใบหู (ear tag) หรือ

รูที่เจาะไว้ ห้ามฉีดเข้าเส้น
-ฉีดยาในกระบอกฉีดยาให้หมด
-ถ้าฉีดยาถูกต้อง จะเห็นชั้นใต้ผิวหนังพองออก (จากตัวยาเอ็คสีด น้ำยาแขวนตะกอน

ปราศจากเชื้อ ที่ฉีดเข้าไป)
-เมื่อถอนเข็มออก ใช้นิ้วมือกดตรงรอยฉีดยา และนวดในทิศทางไปที่ฐานของใบหู
   รูปที่ 2. การฉีดเอ็ดสีด น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ เข้าใต้ผิวหนัง
บริเวณส่วนกลางของด้านหลังของใบหู
   รูปที่ 3. ภาพวาดแสดงตำแหน่งโดยประมาณของเส้นเลืิอดแดงสำคัญ
ที่อยู่ด้านหลังของใบหู และตำแหน่งที่แนะนำให้แทงเข็ม การฉีดเอ็คสีด
น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ เข้าเส้นเลือดของใบหูอาจทำให้สัตว์ตายได้
การฉีดยาเข้าที่ฐานของใบหู
-เขย่าขวดก่อนใช้ โปรดอ่านเอกสารกำกับยาก่อนฉีดเอ็คสีด น้ำยาปราศจากเชื้อ

เข้าใต้้ผิวหนังที่ด้านหลังใบหูบริเวณที่ติดกับหัว (ฐานของใบหู)
-ถือกระบอกฉีดยา และเข็มฉีดยาให้อยู่ในตำแหน่งด้านหลังของใบหู ให้ปลายเข็ม

ชี้ไปในทิศทางเดียวกับเส้นสมมุติที่ลากจากด้านหลังฐานของใบหู ไปยังตาฝั่ง

ตรงกันข้าม (ดูรูปที่ 4 และ 5)
-แทงเข็มจากมุมดังกล่าวผ่านผิวหนังด้านหลังของใบหูส่วนที่ติดกับหัว (ฐานของใบหู)

(ดูรูปที่ 4)
-ฉีดยาในกระบอกฉีดยาให้หมด
-ห้ามฉีดเอ็คสีด น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ เข้าที่คอ
รูปที่ 4. การฉีดเอ็คสีด น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ เข้าใต้ผิวหนัง
ที่ด้านหลังใบหูบริเวณที่ติดกับหัว (ฐานของใบหู)
รูปที่ 5. ตำแหน่งการฉีดเอ็คสีด น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ เข้าใต้
ผิวหนังด้านหลังใบหูบริเวณที่ติดกับหัว (ฐานของใบหู)
ข้อห้าม
เช่นเดียวกับยาทุกชนิด ห้ามใช้เอ็คสีด น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ ในสัตว์ที่เคยพบว่ามีความไวเกิน
ต่อตัวยานี้
คำเตือน
ใช้ในสัตว์เท่านั้น ห้ามใช้ในมนุษย์ เก็บให้พ้นมือเด็ก
เพนนิซิลลิน และเซฟาโลสปอรินสามารถทำให้เกิดการแพ้ยาในสัตว์ที่ไวต่อยานี้ได้ การสัมผัสเฉพาะีที่ต่อยา
ด้านจุลชีพเหล่านี้ รวมถึงเซฟติโอเฟอร์ อาจทำให้เกิดการแพ้ยาแบบอ่อนๆ จนถึงรุนแรงในสัตว์บางตัวได้
การสัมผัสยาเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ อาจทำให้เกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสยานี้โดยตรง
กับผิวหนัง ตา ปาก และเสื้อผ้า สำหรับผิวหนังอาจหลีกเลี่ยงโดยการใส่ถุงมือยาง
คนที่มีประวัติแพ้ยา เพนนิซิลลิน และเซฟาโลสปอริน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสยานี้
ในกรณีที่ยาเข้าตาโดยบังเอิญ ให้ล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลา 15 นาที ถ้าสัมผัสผิวหนังโดยบังเอิญให้ล้างด้วย
น้ำและสบู่ ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนยาออก ถ้าเกิดอาการแพ้ยา (เช่น ผื่นแดง ลมพิษ หายใจลำบาก) ให้พบแพทย์
ทันที

เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย จะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับวิชาชีพ การ
รายงานฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ในสัตว์ หรือการขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย ให้โทรศัพท์ไปที่
1-800-366-5288
การฉีดเอ็คสีด น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ เข้าเส้นเลือดแดงของใบหู อาจทำให้เกิดการตายอย่าง
กะทันหันในสัตว์ได้
คำเตือนเรื่องสารตกค้าง
-เมื่อใช้ตามที่ระบุในฉลากยา โดยฉีดเพียงครั้งเดียว จะมีระยะหยุดยาก่อนส่งโรงฆ่า

13 วัน
-เมื่อใช้ตามที่ระบุในฉลากยา โดยฉีดเพียงครั้งเดียว ไม่มีระยะหยุดรีดนมสำหรับ

ผลิตภัณฑ์นี้
-การใช้ยาในขนาดมากกว่าขนาดเทียบเท่าเซฟติโอเฟอร์ 6.6 มก./กก. หรือฉีดใน

ตำแหน่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารกำกับยานี้ (ฉีดเข้าใต้ผิวหนังที่คอหรือเข้ากล้ามเนื้อ)

อาจทำให้เกิดการตกค้างที่ผิดกฎหมายได้
-ไม่มีการศึกษาระยะหยุดยาของผลิตภัณฑ์นี้ ในลูกโคก่อนกินหญ้า
-ห้ามใช้ในลูกโคที่จะเลี้ยงใช้ทำเป็น veal
ข้อควรระวัง
หลังจากฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังบริเวณส่วนกลางใบหูด้านหลัง จะพบใบหูหนาตัวได้และมีอาการบวม (จากยาที่
เข้าสู่เซลล์แบบไม่ติดเชื้อ) เช่นเดียวกับการฉีดยาอื่นๆ อาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียหลังจากฉีดตรงบริเวณ
ที่ฉีดยาได้ ทำให้เกิดฝี ซึ่งจะลดการติดเชื้อนี้ได้โดยใช้สุขลักษณะที่ดีในการฉีด

หลังจากฉีดยาเข้าที่ด้านหลังใบหูบริเวณที่ติดกับหัว (ฐานของใบหู) อาจเกิดสีซีดและมีการอักเสบมากกว่า
10 วัน หลังจากฉีดยานี้ ทำให้ต้องตัดแต่งเนื้อส่วนที่ใช้บริโภคได้ที่โรงฆ่า การฉีดยามากกว่า 20 มล. ที่ส่วน
กลางของใบหู อาจทำให้เกิดแผลเปิดในโคบางตัว
ฤทธิ์ข้างเคียงไม่พึงประสงค์
การฉีดเอ็คสีด น้ำยาแขวนตะกอนปราศจากเชื้อ เข้าเส้นเลือดแดงของใบหู อาจทำให้เกิดการตายอย่าง
กะทันหันในโค ระหว่างที่มีการศึกษาทางคลีนิกมีอุบัติการณ์ของการตายกะทันหัน ( 9 ตัวจากโคประมาณ
6,000 ตัว) ซึ่งการตายของโค 3 ตัว ได้รับการยืนยันว่าเป็นผลมาจากการฉีดยาเข้าเส้นเลือดแดงโดยไม่ได้
ตั้งใจ ไม่พบฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ในระบบอื่นๆ ทั้งจากยาปฏิชีวนะ หรือจากสูตรยา ระหว่างการศึกษาความ
ปลอดภัยในสัตว์เป้าหมาย และในทางคลีนิก     Shotapen LA® โซตาเพ็น แอล เอ®    ยาฉีดสำหรับสัตว์


ส่วนประกอบ :     ใน 1 ซีซี ประกอบด้วย

เบ็นซาธิน เพ็นนิซิลลิน จี     100,000      หน่วยสากล

โปรเคน  เพ็นนิซิลลิน จี       100,000       หน่วยสากล

ไดไฮโดรสเตรปโตไมซิน ซัลเฟต     200  มิลลิกรัม

สรรพคุณ :   โซตาเพ็น แอล เอ ออกฤทธิ์อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพต่อต้านเชื้อแบคทีเรียดังต่อไปนี้  
ก.  แบคทีเรียชนิดแกรมบวก :แบซิลลัส คลอสตริเดียม โครีเนแบคทีเรีย สตาฟิโลคอกคัส สเตรปโตคอกคัส
ข.  แบคทีเรียชนิดแกรมลบ :บอร์เดเทลล่า บรูเซลล่า พาสเจอเรลล่า ฮีโมฟิลัส แบคทีเรียในลำไส้บางชนิด
ค.  เลปโตสไปรส์

Shotapen LA®
โซตาเพ็น แอลเอ®
ข้อบ่งใช้ :   ใช้สำหรับรักษาโรคต่อไปนี้ :


 • การติดเชื้อในกระแสเลือด
 • ปอดบวม
 • เต้านมอักเสบ
 • มดลูกอักเสบ
 • แผลตอน แผลผ่าตัด บาดแผลต่างๆ
 • โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อเพ็นนิซิลลิน และสเตรปโตไมซิน
วิธีใช้และขนาดยา :   ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าใต้ผิวหนัง

สุกร วัว                 :               5-10 ซีซี ต่อ น้ำหนักตัว 100 กก.
ลูกสุกร ลูกวัว        :               1-2 ซีซี ต่อ น้ำหนักตัว 25 กก.
ใช้ฉีดยาเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าจำเป็นอาจให้ซ้ำอีกครั้ง หลังจากฉีดครั้งแรกแล้ว 3 วัน เขย่าขวดให้ยาเข้ากันดีก่อนใช้    เทอร์รามัยซิน*/แอลเอ - Terramycin*/LA    ยาฉีดสำหรับสัตว์


เทอร์รามัยซิน*/แอลเอ - Terramycin*/LA

ส่วนประกอบ :

ใน 1 ซี.ซี. ประกอบด้วย
  »  อ็อกซี่เตตร้าไซคลินเบส 200 มิลลิกรัม ออกฤทธิ์ได้นาน 5 วัน
ยานี้ใช้ได้ในโค แพะ แกะ หมู ในขนาด 1 ซี.ซี. ต่อน้ำหนัก 10 กก.

  »   เทอร์รามัยซิน/แอลเอ เป็นน้ำยาใสที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว คุณสมบัติคงที่ และสามารถใช้ได้ทันที อ็อกซี่เตตร้าไซคลิน คือยาปฎิชีวนะ ที่ให้ผลต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกแกรมลบ ซึ่งไวต่อยานี้


ข้อบ่งใช้ :เทอร์รามัยซินใช้สำหรับรักษาโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อที่สามารถรักษาให้หาย ด้วยยา
อ็อกซี่เตตร้าไซคลิน เทอร์รามัยซินจะใช้รักษาเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ มัยโคพลาสม่า
ริกเกตเซีย โปรโตซัว และคลามิเดียได้
โค

 • สำหรับรักษาโรค อนาพลาสโมซีส (anaplasmosis) ปอดบวม (pneumonia)
  เลปโตสไปโรซิส (leptospirosis) foot rot คอตีบ (diphtheria) เต้านมอักเสบ (systemic
  mastitis) แบล็กเลก (blackleg) ลำไส้อักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย (bacterial
  enteritis) แอ็คติโนแบซีโลซีส (actinobacillosis) สะดือและข้ออักเสบ (navel/joint ill)
  ตาอักเสบ (pinkeye) และแผลติดเชื้อรวมทั้งโรคติดเชื้อหลังผ่าตัด และหลังคลอด
  ควบคุมและป้องกันโรคคอบวม (shipping fever)
สุกร

 • สำหรับรักษาโรคปอดบวม (pneumonia) เลปโตสไปโรซิส (leptospirosis) ไข้หนังแดง
  (erysipelas) เต้านมอักเสบ (systemic mastitis) ลำไส้อักเสบที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ
  แบคทีเรีย (bacterial enteritis) สะดือและข้ออักเสบ (navel/joint ill) และโรคติดเชื้ออื่นๆ
  รวมทั้งโรคติดเชื้อหลังผ่าตัดและหลังคลอด ใช้ควบคุมและป้องกันโรคนิวโมเนียซึ่งอาจ
  ปะปนขณะขนย้าย มดลูกอักเสบ เต้านมอักเสบ ไข้หลังคลอดในแม่สุกร (MMA)
  และโรคท้องเสีย (scour) ในลูกสุกร
แพะ แกะ

 • สำหรับรักษาโรคปอดบวม (Pneumonia) โรคแท้ง (euzootic-abortion or Bedsoniasis)
  แบล็กเลก (blackleg) foot rot เต้านมอักเสบ (systemic mastitis) มดลูกอักเสบ (metritis)
  สะดือและข้ออักเสบ (navel/joint ill) และโรคติดเชื้ออื่นๆ รวมทั้งโรคติดเชื้อหลังผ่าตัด
  และหลังคลอด


ขนาดและการให้ยา :

โค :1 ซีซี ต่อน้ำหนักสัตว์ 10 กก. เพื่อลดการระคายเคืองในเนื้อเยื่อตรงตำแหน่งที่ฉีด
เราควรแบ่งยาฉีดนี้เป็น 2 แห่ง แต่ละแห่งไม่ควรเกิน 20 ซีซี
สุกร :-  ในหมูที่น้ำหนักต่ำกว่าจนน้ำหนักถึง 10 กก. ควรฉีด 1 ซีซี  เข้าใต้ผิวหนัง
-  แต่ในหมูที่น้ำหนักเกินกว่า 10 กก.ขึ้นไป ให้ฉีดในอัตรา 1 ซีซีต่อน้ำหนัก 10 กก. เข้ากล้าม
-  ถ้าหมูน้ำหนักเกินกว่า 100 กก.ขึ้นไป ควรแบ่งยาที่ใช้ฉีดเป็น 2 ที่
-  ในลูกหมูที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2 กก. ห้ามใช้ยาเกิน 0.5 ซีซี และไม่ควรฉีด
ธาตุเหล็กในวันเดียวกัน
แพะ แกะ :-  ฉีดเข้ากล้ามในขนาด 1 ซีซี ต่อน้ำหนักตัวสัตว์ 10 กก. ที่ตำแหน่งเดียว
-  แต่ถ้าแพะ แกะ น้ำหนักเกินกว่า 50 กก.ขึ้นไป ควรแบ่งยาที่ใช้ฉีดเป็น 2 ที่


คำเตือน :


-   ยานี้ใช้เฉพาะใน โค แพะ แกะ สุกร เท่านั้น
-   ห้ามใช้ในวัวนม
ระยะหยุดยา :หยุดยาก่อนส่งโรงฆ่า
ชนิดสัตว์ ระยะเวลา/วัน
โค แพะ แกะ 28 วัน
สุกร 26 วัน

การเก็บรักษาุ :
ให้เก็บยาที่อุณหภูมิ 2-25 องศาเซลเซียส ควรเก็บในห้องปรับอากาศหรือในตู้เย็น แต่ไม่ควรแช่แข็ง
      
ว.อุดมทรัพย์ฟาร์มแพะบอร์เลือดร้อยที่แปดริ้วG.S.A.0001
ผู้นำเข้าแพะ-แกะสายเลือดแชมม์โลกจากแอฟริกา
และตัวแทนจัดจำหน่าย สายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
udomsub.v@gmail.com  AIS 081-687-8607

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0001
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กระทู้
103
โพสต์
3524

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 9-5-2012 16:05:01 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
กลุ่มยาบำรุง

     โทโนฟอสฟาน® คอมโพสิตุม – Tonophosphan® compositum     ยาฉีดสำหรับสัตว์


โทโนฟอสฟาน® คอมโพสิตุม – Tonophosphan® compositum

ส่วนประกอบ :
ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
»Toldimfos sodium, anhydrous  200.00มก.
»Cobalt (II) chloride . 6 H2O (เทียบเท่า Cobalt 0.01 มก.) 0.04 มก.
»Ammonium molybdate . 4 H2O (เทียบเท่า Molybdenum 0.05 มก.)0.092มก.
»Sodium selenite . 5 H2O (เทียบเท่า Selenium 0.1 มก.)0.333มก.
»Zine (II) sulfate . 7 H2O (เทียบเท่า Zine 0.25 มก.)1.10มก.
»Manganese (II) sulfate .  H2O (เทียบเท่า Manganese 0.25 มก.)0.77มก.
»Nicotinic acid5.00มก.
»Phenylethyl alcohol (วัตถุกันเสีย)6.00มก.

สรรพคุณ :
ยาฟอสฟอรัส รวมสำหรับควบคุมขบวนการเมตาบอลิซึม บำรุงร่างกาย และช่วยให้สุขภาพกลับดีขึ้น

คุณสมบัติ :           

 • ฟอสฟอรัส มีบทบาทสำคัญในขบวนการเมตาบอลิซึม โดยเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของ
  ร่างกาย เช่น ฟอสฟอรัสโปรตีน กรดนิวคลีอิค และเอนไซม์ ในรูปของฟอสเฟต และฟอสฟาไทด์ และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
 • ในขนาดรักษา สารในกลุ่มฟอสฟอรัสในโทโนฟอสฟาน คอมโพสิตุม ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
 • สารในกลุ่มฟอสฟอรัสในโทโนฟอสฟาน ออกฤทธิ์ที่ช่วงกลางของขบวนการเมตาบอลิซึม โดยมีผลในการควบคุมความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง และควบคุมขบวนการสืบพันธุ์
 • โคบอล เป็นตัวเร่งให้เกิดการรวมของธาตุเหล็กในโมเลกุลของฮีโมโกลบิน
 • โมลิบดินั่ม เป็นส่วนประกอบและตัวกระตุ้นของเอนไซม์ฟลาโวโปรตีนหลายชนิด
 • ซีลีเนี่ยม ทำหน้าที่เสริมฤทธิ์กับวิตามิน อี และป้องกันการเกิดกล้ามเนื้อลีบได้เช่นเดียวกับการป้องกันความบกพร่องของการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์ในการสืบพันธุ์
 • ธาตุสังกะสี เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์หลายชนิด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอินซูลิน และฮอร์โมนตัวอื่นๆ และเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นนอก
 • แมงกานีส เป็นตัวกระตุ้นเอนไซม์ที่มีผลต่อขบวนการเมตาบอลิซึมของกระดูก และการสืบพันธุ์
 • กรดนิโคตินิค ในรูปของนิโคตินาไมค์ เป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ในการหายใจของเซล, ภาวะขาดกรดนิโคตินิค ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเอนไซม์ และยับยั้งการเจริญเติบโต และเกิดแผลที่ผิวหนังและเยื่อบุเมือก

ข้อบ่งใช้ิ :   

 • เป็นยาบำรุง และช่วยให้สุขภาพกลับมาดีขึ้น สำหรับรักษาความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม อาการไม่มีแรงและอ่อนเพลีย เช่น ระยะพักฟื้น ภายหลังการคลอดลูกยาก, สัตว์ที่คลอดใหม่มีอาการอ่อนเพลีย, สัตว์อ่อนไม่เติบโตและได้รับอาหารไม่เพียงพอ
 • รักษาความผิดปกติของกระดูก เช่น โรคกระดูกอ่อน และโรคกระดูกพรุน และส่งเสริมการสร้างเนื้อกระดูกหลังจากกระดูกหัก (โดยให้ร่วมกับวิตามิน ดี)
 • รักษาอาการกระตุก และอัมพาต ที่เป็นผลมาจากความผิดปกติของสมดุลของแคลเซี่ยม,
  แมกนีเซี่ยม และฟอสฟอรัส

ขนาดของยาที่ใช้ :     ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อ หรือหลอดเลือด


ในรายที่เป็นเฉียบพลัน : สัตว์ใหญ่ 5, 10 หรือ 20 มล.     
สัตว์เล็ก 1 ถึง 3 มล.
แล้วแต่ชนิดและขนาดของสัตว์ :ควรให้ยาซ้ำอีกโดยเว้นระยะการให้ 2 ถึง 3 วัน
จนกว่าอาการจะดีขึ้น
ในรายที่เป็นเรื้อรัง ควรฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
หรือกล้ามเนื้อ 5 ถึง 10 ครั้ง
วันเว้นวันในขนาดดังนี้ :
สัตว์ใหญ่ 2.5 ถึง 5 มล.
สัตว์เล็ก      1 ถึง 2 มล.
ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือกล้ามเนื้อในปริมาณมาก ควรแบ่งฉีดยาเข้าหลายๆ แห่ง

ขนาดบรรจุุ :  ขวดละ 100 มิลลิลิตร     คาโตซาล® - Catrosal®        ยาอันตราย ยาฉีดสำหรับสัตว์


คาโตซาล® - Catrosal®

เพื่อกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึม และบำรุงร่างกาย


ส่วนประกอบ :


ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
»   1 – (เอ็น-บิวทิลอะมิโน)-1-
»   เม็ทธิลเอ็ทธิลฟอสฟอนัสแอซิด                           10.0         กรัม
»   วิตามิน บี12 (ไซยาโนโคบาลามีน บี.พี.)             5.0          มิลลิกรัม
»   100 ซีซี ของน้ำยามีฟอสฟอรัส                          1.73          กรัม


ข้อบ่งใช้ :      ใช้คาโตซาลในสุกร โค กระบือ แพะ แกะ ม้า เป็ด ไก่ สุนัข และแมว เพื่อกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึม
และบำรุงร่างกาย ใช้คาโตซาล เมื่อ

-   สัตว์มีความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม เนื่องจากขาดอาหารการเลี้ยงดูไม่ดี ป่วย
-   ป้องกันความผิดปกติของร่างกาย และโภชนาการของลูกสัตว์
-   ป้องกันการเป็นหมัน และการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ โดยใช้ควบกับการรักษาโดยตรง
-   การสร้างกระดูกที่ไม่ปกติ อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการขาดฟอสฟอรัส
-   สัตว์แสดงอาการอ่อนเพลีย ซูบผอม โลหิตจางวิธีใช้และขนาดยา้ :   


-   ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ เข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าใต้ผิวหนังในขนาด 1 ซีซีต่อน้ำหนักสัตว์ 10 กิโลกรัม
-   สำหรับเป็ด ไก่ ใช้ผสมน้ำให้กิน
โค กระบือ แพะ แกะ ม้า • ป้องกันการเป็นหมัน เนื่องจากความไม่สมดุลของระดับฟอสฟอรัสในร่างกาย
  และเป็นโรคทางระบบสืบพันธุ์ให้ขนาด 20 ซีซี 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 3 วัน

 • บำรุงช่วงการตั้งครรภ์ ให้ขนาด 30 ซีซี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ช่วงระหว่าง 4-6 สัปดาห์ก่อนคลอด
  และฉีดซ้ำอีกครั้ง 8-14 วันหลังคลอด จะช่วยในการให้นมและการผสมครั้งต่อไปดีขึ้น
  ป้องกันโรคจากการให้นม

 • กรณีแม่สัตว์ไม่มีกำลัง ยืนไม่ได้ในช่วงก่อนคลอด หรือหลังคลอด ให้สารละลายแคลเซียมร่วมกับคาโตซาล 30 ซีซี เข้าหลอดเลือดดำ

 • พ่อพันธุ์ ฉีดบำรุงเพื่อให้การผสมมีประสิทธิภาพ ให้ขนาด 5-25 ซีซี
หมู • แม่หมูที่ให้ลูกครอกใหญ่ ให้ขนาด 20 ซีซี ช่วง 10-14 วันก่อนคลอด จะช่วยป้องกันการไม่มีน้ำนม แก้ปัญหาเต้านมอักเสบ และช่วยในการสร้างน้ำนม

 • ฉีดบำรุงลูกหมูแคระแกรน ให้ขนาด 2.5-10 ซีซี

 • กรณีลูกหมูกัดหาง ให้ขนาด 0.5 ซีซีต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม ป้อนให้กินติดต่อ 2 วัน และให้กินซ้ำอีกครั้งหลัง 8 วัน จะลดปัญหากัดหางลงได้ในบางกรณี

 • พ่อหมู บำรุงให้แข็งแรงและผสมเก่ง ให้ขนาด 15-20 ซีซี อาทิตย์ละครั้งช่วงฤดูผสม
เป็ด ไก่


 • กรณีไก่จิกขน ละลายน้ำให้กิน 0.5-2.5 ซีซี
 • ช่วยร่นระยะการผลัดขนให้สั้นลง ละลายน้ำให้กิน 0.5-2.5 ซีซี

การเก็บรักษาุุ :  เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส     ไอโรเด็กซ์ – Irodex         ยาฉีดสำหรับสัตว์


ไอโรเด็กซ์ – Irodex

ส่วนประกอบ :ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Colloidal solution of Ferric Hydroxide Complexed with low
M.W. dextran เทียบเท่า Fe 100 มิลลิกรัม


สรรพคุณ :


ใช้ป้องกันและรักษาโรคโลหิตจางในลูกสุกรขณะแรกเกิด แม่สุกร และลูกโค


วิธีใช้และขนาดยา้ :     ฉีดเข้าเข้ากล้าม


ลูกสุกร :   อายุ 2 วัน ฉีดครั้งละ 1 มล.
                อายุ 3-4 วัน ฉีดครั้งละ 2 มล.
แม่สุกร :   โลหิตจาง ให้ฉีดครั้งละ 2-5 มล.
ลูกโค :     โลหิตจาง ให้ฉีดครั้งละ 5-10 มล.


ข้อควรระวัง :  ต้องระวังมิให้ยาเข้าไปในเส้นเลือด
ขนาดบรรจุุุ :

หลอดละ 10 มล.
ขวดละ 10, 20, 50, 100, 250, 500 มล.

     วิตามินบี 12 - Vitamin B12     ยาฉีดสำหรับสัตว์


วิตามินบี 12 - Vitamin B12

ส่วนประกอบ :


ใน 1 มิลลิลิตร มีไซยาโนโคบาลามิน เทียบเท่า ไซยาโนโคบาลามินแอนไฮดรัส 1000 ไมโครกรัม และ 2000 ไมโครกรัม


สรรพคุณ :  »  วิตามินบี 12 มีส่วนสำคัญต่อขบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย สัตว์พวก ม้า สุนัข หมู
  »  และสัตว์ปีกทั้งหลาย (เป็ด ไก่ ไก่งวง และนก) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกเกิด และระยะสืบพันธุ์
  »  นอกจากนี้ในหมู และไก่จะมีความต้องการ วิตามินบี 12 เป็นจำนวนมาก


ข้อบ่งใช้ :


ใช้ในกรณีที่สัตว์ขาดวิตามินบี 12


ขนาดของยาที่ใช้ :    ใช้ฉีดเข้ากล้าม

โดยทั่วไปใช้ขนาด 2-4 ไมโครกรัม ต่อ น้ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม

สำหรับสุนัข และ แมว ใช้ 100 ไมโครกรัมต่อตัวขนาดบรรจุ:  

ชนิด 1000 ไมโครกรัม ต่อ มิลลิลิตร บรรจุขวดละ 10, 50, 100 มิลลิลิตร
ชนิด 2000 ไมโครกรัม ต่อ มิลลิลิตร บรรจุขวดละ 10, 50, 100 มิลลิลิตร     Multilim-S   มัลติลิม-เอส      ยาสำหรับสัตว์


Multilim-S    มัลติลิม-เอส

ส่วนประกอบ :

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

วิตามิน เอ

10,000

ยูนิต

วิตามิน ดี 3

2,000

ยูนิต

วิตามิน อี

15

ยูนิต

วิตามิน เค

2

มิลลิกรัม

วิตามิน บี 2

4

มิลลิกรัม

วิตามิน บี 6

0.5

มิลลิกรัม

วิตามิน บี 12

0.02

มิลลิกรัม

เดกแพนทีนอล

2.4

มิลลิกรัม


สรรพคุณ :


  »  ใช้ในกรณีที่สัตว์เกิดอาการเครียด หรือในกรณีที่ขาดวิตามิน หรือในกรณีที่ตั้งครรภ์ และระยะที่
สัตว์กำลังเจริญเติบโต


ขนาดของยาที่ใช้ และวิธีใช้ :   

ในสัตว์ปีก                             
      สัตว์ปีกทั่วไป
      1 มิลลิลิตรของ มัลติลิม-เอส ต่อ น้ำ 1 ลิตร

ลูกไก่
      15 มิลลิลิตรของ มัลติลิม-เอส ต่อ น้ำ 2 แกลลอน
      ให้กินยาเป็นระยะเวลา 3 – 5 วัน

ในสุกร
      15 – 30 มิลลิลิตรของ มัลติลิม-เอส ต่อ น้ำดื่ม 1 แกลลอน สำหรับลูกหมู 10 – 20 ตัว
      15 – 30 มิลลิลิตรของ มัลติลิม-เอส ต่อ น้ำดื่ม 2 แกลลอน สำหรับสุกร ตั้งครรภ์ 5 ตัว


ขนาดบรรจุ :  

ขวดละ 200, 450, 500, 800 และ 1,000 มิลลิลิตร
ถังละ 1, 2, 3, 5, 10, 25 แกลลอน

ว.อุดมทรัพย์ฟาร์มแพะบอร์เลือดร้อยที่แปดริ้วG.S.A.0001
ผู้นำเข้าแพะ-แกะสายเลือดแชมม์โลกจากแอฟริกา
และตัวแทนจัดจำหน่าย สายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
udomsub.v@gmail.com  AIS 081-687-8607

Rank: 6Rank: 6

G.S.A.
0001
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
กระทู้
103
โพสต์
3524

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 9-5-2012 16:21:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
กลุ่มฮอร์โมน


     อ๊อกซี่โทซิน - Oxytocin INJECTION  ยาฉีดสำหรับสัตว์   


อ๊อกซี่โทซิน
Oxytocin INJECTION

ส่วนประกอบ :

  »    ใน 1 ซี.ซี.  ประกอบด้วย อ๊อกซี่โทซิน 10 ยูนิต

สรรพคุณ :


 • เป็นยาช่วยเร่งการคลอด โดยเฉพาะในสัตว์ที่คลอดลำบาก
 • ช่วยให้น้ำนมไหล
 • ช่วยป้องกันการตกเลือดหลังคลอด


ข้อควรระวัง :


   1. ยานี้อาจทำให้เกิดช๊อคได้
   2. ห้ามใช้ในกรณีที่สัตว์คลอดยาก เนื่องจากลูกสัตว์มีท่าคลอดที่ผิดปกติ


วิธีใช้และขนาดของยา :

ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือใต้ผิวหนัง

วัว ควาย ม้า50-100ยูนิต
แพะ แกะ สุกร 30-50ยูนิต
สุนัข 2.5-30ยูนิต
แมว 2.5-10ยูนิต

ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

วัว ควาย สุกร 30 – 50 ยูนิต (ช่วยให้มีน้ำนมไหลเท่านั้น) ไม่ควรใช้น้ำนมจากสัตว์ที่ได้รับยานี้ภายใน 72 ชั่วโมง หลังให้ยาครั้งสุดท้าย เป็นอาหาร

 • ควรหยุดให้ยาก่อนที่จะนำสัตว์ไปฆ่า อย่างน้อย 3 อาทิตย์
การเก็บรักษา:
ควรเก็บในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 2 องศาเซลเซียส ถึง 10 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ:
หลอดแก้ว 1, 2 มิลลิลิตร
ขวดแก้ว 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 มิลลิลิตร

      

    ลูทาไลส์ - Lutalyse  ยาฉีดสำหรับสัตว์   


ลูทาไลส์ - Lutalyse

ยาสัตว์ ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อใน โค กระบือ ม้า และสุกร

ส่วนประกอบ :


   ใน 1 ซี.ซี.  ประกอบด้วย
  » ไดโนพลอส โทรเมธามีน เทียบเท่า ไดโรพรอส     5    มิลลิกรัม
  » เบ็นซิล แอลกอฮอล์                                               9     มิลลิกรัม
  » น้ำกลั่นบริสุทธิ์สำหรับฉีดในปริมาณที่เติมลงจนครบ      1    ซีซี


สรรพคุณ :ลูทาไลส์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพรอสตาแกลนดิน เอฟ-2 อัลฟา (Prostaglandin F2 a) ที่เกิด
ขึ้นตามธรรมชาติจึงช่วยทำให้คอร์ปัสลูเทียม (Corpus Luteum) สลายตัวอย่างรวดเร็ว และฮอร์โมน
โปรเจสโตรโรนจะลดลงสู่ระดับปกติ แล้วสัตว์จะแสดงอาการการเป็นสัดปรากฎให้เห็น ตลอดจนมี
การตกของไข่ (Ovulation) เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยให้สามารถกำหนดเวลาในการผสมเทียม
ได้สะดวกยิ่งขึ้น และช่วยแก้ปัญหาคอร์ปัสลูเทียมค้าง

  » กำหนดเวลาการผสมพันธุ์
  » กำหนดการคลอด
  » แก้ปัญหาการคลอดยาก
  » เร่งการเป็นสัดหลังหย่านม
  » เพิ่มรอบการผลิตลูกสุกร


ข้อบ่งใช้ :

ลูทาไลส์ ออกฤทธิ์ในการทำให้คอร์ปัสลูเทียมสลายตัว (Luteolytic Effect) ในโค กระบือ และม้า จึง
สามารถที่จะนำลูทาไลส์มาใช้ประโยชน์ได้หลานทาง คือ
1.ในสัตว์ที่มีวงจรการเป็นสัดอย่างปกติ
โค กระบือ หลังจากฉีดลูทาไลส์ในระยะไดเอสทรัส (Dioestrus) โค กระบือ จะเข้าสู่ระยะ
เป็นสัด (Oestrue) และมีการตกไข่ภายใน 2 - 4 วัน
ม้า ม้าที่อยู่ในระยะไดเอสทรัส (Dioestrus) จะเข้าสู่ระยะเป็นสัด (Oestrue) ภายใน 2 - 4 วัน
เป็นส่วนใหญ่ และจะมีการตกไข่ภายใน 6 - 12 วัน หลังจากฉีดลูทาไลส์
2.ในสัตว์ที่มีคอร์ปัสลูเทียม ที่ทำหน้าที่อยู่อย่างปกติ แต่ไม่แสดงอาการเป็นสัดออกมาให้เห็น
(Suboestrus or silent heat cows and difficult - to- breed mares)
โค กระบือ สัตว์บางตัวอาจมีรังไข่ที่ทำหน้าที่เป็นปกติ แต่สัตว์ตัวนั้นไม่แสดงอาการเป็นสัด
เช่น ในระหว่างให้น้ำนมในกรณีสัตว์ที่มีคอร์ปัสลูเทียมค้างอยู่ และไม่มีการตกของไข่ใน 4 วัน
ที่ผ่านมา เมื่อฉีดลูทาไลส์ให้แก่สัตว์จะทำให้เกิดการสลายตัวของคอร์ปัสลูเทียมแล้วสัตว์จะ
แสดงอาการเป็นสัด และมีอาการตกไข่ (Ovulation) ในการผสมพันธุ์สัตว์ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ
ผสมพันธุ์สัตว์ไม่ว่าจะเป็นวิธีผสมธรรมชาติโดยใช้ตัวผู้ หรือจะใช้การผสมเทียม หลังจากฉีด
ลูทาไลส์แล้ว เราอาจทำการผสมได้ต่อเมื่อสัตว์แสดงอาการเป็นสัดให้เห็นแล้ว หรือผสมใน
กำหนดเวลาคือ หลังฉีดลูทาไลส์ 78 ชั่วโมง เพียงครั้งเดียว หรือผสมสองครั้ง 72 และเมื่อ 90
ชั่วโมง หลังจากฉีดลูทาไลส์ก็ได้
ม้า ม้าที่มีระยะไดเอสทรัส (Dioestrus) นาน และไม่แสดงอาการเป็นสัดอย่างปกติ ซึ่งมีบางราย
ที่เป็นเช่นนี้แม้ในฤดูผสมพันธุ์ เมื่อตรวจดูจะพบว่าคอร์ปัสลูเทียม และระดับของโปรเจสเตอโรน
คงที่ นอกจากนี้ยังมีแม่ม้าที่อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ เช่น ม้าที่ผสมไม่ติดในฤดูผสมพันธุ์
(Barren) ม้าที่ไม่เคยผสมติดมาก่อนเลย (Maiden) ม้าที่กำลังอยู่ในระยะให้นมลูก แม่ม้าที่
เพิ่งจะเกิดการแท้ง แม่ม้าที่ลูกตายในท้องหรือมีลูกกรอก แล้วแม่ม้าที่ท้องเทียม ใช้ลูทาไลส์ช่วย
แก้ไขได้ เพราะลูทาไลส์จะทำให้คอร์ปัสลูเทียมสลายตัว และม้าจะแสดงอาการเป็นสัด และบาง
ตัวจะไม่มีการตกไข่ (Ovulation)
3. ใช้ลูทาไลส์ในการทำแท้ง ในบางกรณีที่จำเป็นในบางระยะของการตั้งครรภ์ เช่น ตรวจพบว่า
ลูกตายในท้อง ลูกกรอก แต่อาจเิกิดอันตรายได้ ถ้าปากมดลูกไม่เปิด
4.ลูทาไลส์ในการทำคลอด โค กระบือ ฉีดลูทาไลส์เมื่อตั้งครรภ์ 270 วันไปแล้ว สัตว์จะคลอดลูก
ภายใน 1 - 8 วัน (โดยเฉลี่ย 3 วัน ในกรณีนี้ต้องพิจารณาแล้วว่าถ้าลูกในครรภ์จะมีขนาดโต
ผิดปกติ จึงต้องการให้คลอดเร็วขึ้น แต่ต้องแน่ใจว่าลูกในครรภ์แข็งแรงพอแล้วจึงควรใช้
ลูทาไลส์)
5.ใช้ในการรักษาโรคมดลูกอักเสบเรื้อรัง หนองในมดลูก (ใน โค กระบือ) โรคมดลูกอักเสบใน
โค กระบือ มักจะเกิดขึ้นหลังคลอด 2 - 3 สัปดาห์ โดยจะเห็นของเหลวมีหนองปนไหลออกมา
ทางช่องคลอด ฉีดซ้ำได้ภายใน 10 - 12 วัน ถ้ายังไม่หาย
สุกร   ในสุกรลูทาไลส์ จะสามารถจัดโปรแกรมการคลอดของแม่สุกรได้ตามความต้องการ
โดยอาจหลีกเลี่ยงไม่ให้สุกรคลอดในบางช่วงที่ไม่สะดวก (เช่นวันหยุดสุดสัปดาห์ ตรุษจีน ฯลฯ)
และให้สุกรคลอดในวันเวลาที่ต้องการ

ข้อห้าม :


1.  ใช้ในสัตว์เท่านั้น ห้ามใช้ในมนุษย์
2.  ไม่ควรฉีดลูทาไลส์ให้แก่ โค กระบือ ที่เป็นโรคทางระบบไหลเวียนของโลหิต, ระบบทางเดินอาหาร,
      ระบบหายใจหรือระบบสืบพันธุ์


คำเตือน :


1.  ลูทาไลส์ จะไม่ได้ผลถ้าฉีดก่อนวันที่ 5 หลังการตกของไข่ (Ovulation) ครั้งก่อน
2.  ถ้าปากมดลูกไม่เปิด สัตว์อาจจะตายได้เนื่องจากมดลูกฉีกขาด
3.  ผู้ฉีด หรือสัตวแพทย์ จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นหืด หรือโรคทางระบบหายใจ หรือระหว่างตั้งครรภ์


ผลข้างเคียง :1.ถ้าฉีดลูทาไลส์เกินขนาดแนะนำถึง 5 เท่า หรือ 10 เท่า อุณหภูมิสัตว์จะสูงขึ้นชั่วขณะแต่จะ
ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
2.โค กระบือ บางตัวเท่านั้นที่จะมีน้ำลายมากผิดปกติชั่วคราว
3.ม้าบางตัวอาจมีเหงื่อไหลมากผิดปกติ แต่จะเป็นชั่วคราวเท่านั้น
4.ในสุกรบางตัว หลังจากได้รับยาประมาณ 15 นาที จะมีอุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น หายใจ
เร็วขึ้น มีน้ำลายไหล ขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ กระสับกระส่าย ทำหลังโก่ง ถูกรง ตะกุยพื้น ซึ่ง
อาการเหล่านี้เกิดกับสุกรใกล้คลอดตามปกติอยู่แล้ว และอาการต่างๆ จะหายไปเองภายใน
1 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง :
1.เก็บยานี้ให้ไกลจากสตรีมีครรภ์
2.น้ำนมของโค กระบือ ที่ได้รับการฉีดลูทาไลส์ ยังใช้เลี้ยงสัตว์ และใช้ดื่มได้
3.ไม่ควรใช้เนื้อสัตว์บริโภคก่อนระยะ 24 ชั่วโมง หลังการฉีดลูทาไลส์
4.ก่อนฉีดลูทาไลส์ ต้องตรวจครรภ์ก่อนทุกครั้ง เพราะถ้าสัตว์มีครรภ์ จะทำให้แท้งได้ถ้าฉีด
เกินขนาด
5.อย่าฉีดเข้าเส้น และห้ามใช้ในมนุษย์
6.การเร่งการคลอดโดยใช้ยานี้ในสุกรที่ตั้งท้องมากกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนถึงกำหนดคลอด
จะทำให้ลูกสุกรอ่อนแอ และตายได้

ขนาดการใช้ :

โค กระบือ    ฉีดครั้งละ 5 ซีีีีซี (มี PGF, Alpha Activity 25 มิลลิกรัม)
ถ้าใช้ขวดที่เกินกว่า 5 ซีซี การดูดน้ำยาแต่ละโด๊สต้องระวังเรื่องความสะอาดให้ดีที่สุด ต้องทำ
ความสะอาด และฆ่าเชื้อที่ขวดยาด้วย และใช้เข็มกับกระบอกฉีดยา ที่สะอาดฆ่าเชื้อโรคอย่างดี
ีแล้วทุกครั้ง
ม้า     ฉีดเข้ากล้ามตัวละ 1 ซีีีีซี (5 มิลลิกรัม) เท่านั้น และใช้เข็มกับกระบอกฉีดยาที่ฆ่าเชื้อโรค
อย่างดีแล้วทุกครั้ง
สุกร     ให้ขนาด 10 มิลลิกรัม (2 ซีซี) เข้ากล้าม เพื่อชักนำให้เกิดการคลอดในแม่สุกรที่ตั้งท้อง
ช่วงสุดท้าย (ประมาณ วันที่ 111 - 113) และใช้เข็มกับกระบอกฉีดยาที่ฆ่าเชื้อโรคอย่างดีแล้วทุกครั้ง     รีเซฟทอล® - Receptal®    ยาฉีดสำหรับสัตว์


รีเซฟทอล® - Receptal®

    ฮอร์โมนสังเคราะห์ชนิดน้ำสำหรับฉีด เพื่อกระตุ้นให้ปล่อยฮอร์โมน LH (Luteinizing hormone) และฮอร์โมน
FSH (Follicle-stimulating hormone) จากส่วนหน้าของต่อมพิทูอิทารี่ใต้สมอง


ส่วนประกอบ :


รีเซพทอล 1 มิลลิิลิตร ประกอบด้วย 0.0042 มิลลิกรัม
บิวเซเรลิน อะซีเทต (Buserelin acetate) เทียบเท่ากับ 0.004 มก. บิวเซเรลิน และ 10 มก. ของ
เบนซิลอัลกอฮอล์ (Benzyl alcohol) ซึ่งเป็นสารกันเสีย


สรรพคุณ :

วัว ใช้รักษา :

ขนาดการใช้


กรณีผสมไม่ติดที่มีสาเหตุมาจากรังไข่โดยเฉพาะ
 • ภาวะถุงน้ำในรังไข่ (Follicular cysts) ที่มีหรือไม่มีอาการของการเป็นสัดอย่างรุนแรง (nymphomania)

5 มล.
 • ภาวะไม่เป็นสัดในกรณีที่มีรอบการเป็นสัดปกติและไม่ปกติ

5 มล.

 • ภาวะการตกไข่ยืดยาวออกไป

2.5 มล.

 • ภาวะไข่ลีบเล็กลง (Follicle atresia)

2.5 มล.

เพื่อเพิ่มอัตราการผสมในการทำผสมเทียมหรือในกรณีกระตุ้นให้เกิดการ
เป็นสัดใกล้เคียงกัน

2.5 มล.


เพื่อป้องกันปัญหาการผสมไม่ติดโดยกระตุ้นให้เกิดรอบการเป็นสัดแต่เนิ่นๆ
หลังการคลอด

5 มล.


ม้าแม่พันธุ์ ใช้รักษา :

ขนาดการใช้


ภาวะถุงในรังไข่เปลี่ยนแปลงโดยมีหรือไม่มีการแสดงภาพเป็นสัดเรื้อรัง
หรือถาวร

10 มล.


ภาวะไม่เป็นสัดของม้าที่ยังไม่มีรอบการเป็นสัดเลย

5 มล.


สองครั้งห่างกัน 24 ชม.

 • เหนี่ยวนำให้มีการตกไข่

10 มล.


 • เพื่อทำให้เกิดการตกไข่ตามเวลาที่กำหนดแน่นอนและเพื่อที่จะผสม
  ตามเวลาที่กำหนด

10 มล.

 • เพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด

10 มล.

 • เพื่อทำให้มีรอบการเป็นสัดยาว หรือเป็นสัดถาวร

10 มล.


กระต่าย ใช้รักษา :

ขนาดการใช้

 • เพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด

0.2 มล.
 • เพื่อเหนี่ยวนำให้มีการตกไข่ภายหลังการคลอด

0.2 มล.


ปลา (Rainbow trout) ใช้รักษา :

ขนาดการใช้

 • เพื่อช่วยในการรีดไข่ปลาในฤดูวางไข่

0.75 - 1 มล./ น้ำหนัก 1 กก.
 • เพื่อลดอัตราการตายเนื่องจากไข่เกาะติดรังไข่
  (egg binding)

0.75 - 1 มล./ น้ำหนัก 1 กก.ปลาน้ำจืดในประเทศไทย ใช้รักษา :

ขนาดการใช้

 • เพื่อกระตุ้นการวางไข่ในการผสมเทียมปลาน้ำจืด
7.5 มล./ น้ำหนักปลา 1 กก.

เช่น ปลาดุก, ปลาตะเพียน                                                         (30 ไมโครกรัม/น้ำหนักปลา 1 กก.)


วิธีการใช้
รีีเซฟทอล เป็นยาที่แนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ, หรืออาจฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และใต้ผิวหนัง
ก็ได้

ข้อควรสังเกต : วัวแม่พันธุ์

          ในการรักษาถุงน้ำดีในรังไข่ (Follicular cysts) ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มือตรวจหา เพราะตอร์ปัส ลูเตียม จะสัมผัสได้
ง่าย หลังจากฉีด รีเซฟทอล 8 วัน ในขณะเดียวกันถุงน้ำก็จะหดหายไป
          การตอบสนองต่อการรักษาควรจะตรวจดูหลังจาก 10 - 14 วัน ถ้าตรวจไม่พบคอร์ปัส ลูเตียม หรือถ้ามีถุงน้ำเกิดขึ้น
มาใหม่ จะต้องทำการฉีดรักษาซ้ำ การผสมพันธุ์จะต้องทำในระหว่างการเป็นสัดครั้งแรก    ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉลี่ย 20 วันหลัง
จากการฉีดรักษา อัตราการผสมติดจะเพิ่มขึ้นอีก ถ้าฉีดรีเซฟทอล 2.5 มล. อีกครั้ง
         ภาวะไม่เป็นสัดในกรณีที่มีรอบการเป็นสัดปกติ  และไม่ปกติ   (Anoestrus in cycling and non-cycling animals)
ถ้าหลังจากฉีดรักษาแล้ว 10 - 12 วัน ไม่เป็นสัดอีกควรจะตรวจรังไข่ ถ้าตรวจพบว่ารังไข่ยังไม่ทำงานจะต้องทำการรักษา
ซ้ำ  ถ้าตรวจพบว่ามีการพัฒนาของคอร์ปัส ลูเตียม   ควรจะฉีด อิลิเร็น  หรือสารพรอสตาแกลนดิน  เพื่อให้แสดงอาการเป็น
สัด ไม่เช่นนั้นจะต้องรอ 10 - 14 วัน เพื่อให้แสดงอาการเป็นสัดตามธรรมชาติ
          ถ้าในวัวแม่พันธุ์  ที่ไม่แสดงอาการเป็นสัดภายนอกให้เห็น   แต่สัมผัสคอร์ปัส ลูเตียมได้  ไม่แนะนำให้ฉีดรีเซฟทอล
ในภาวะเช่นนี้
          การตกไข่ยืดยาวออกไป  และไข่ลีบเล็กลง    (Delayed ovulation and follicular atresia)   ควรจะฉีดในขณะที่
ผสมพันธุ์ หรือฉีดก่อนผสมภายใน 6 ชั่วโมง การตกไข่จะเกิดขึ้นภายใน24 ชั่วโมง หลังการฉีดรักษา
          เพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด (An improvement in conception rate) จะได้ผลต่อเมื่อมีการตกของไข่อย่างแท้จริง
ึ่ซึ่งจะทำได้โดยการฉีด รีเซฟทอลขณะผสมพันธุ์หรือภายใน 6 ชั่วโมงก่อนการผสมพันธุ์
          เพื่อป้องกันการผสมไม่ติด (Prophylaxis of fertility disorders) ซึ่งจะต้องฉีด รีเซฟทอลระหว่างวันที่ 10 และ 14
หลังการคลอด  ผลจะทำให้เกิดการตกไข่ภายใน 24 ชม.    และมีรอบการเป็นสัดตามปกติแต่เนิ่นๆ  รีเซฟทอล สามารถลด
ปัญหาการผสมไม่ติด  ที่มีสาเหตุจากรังไข่ได้อย่างชัด  นอกจากนี้ยังทำให้อัตราการผสมติดดีขึ้น  ในวัวแม่พันธุ์ที่มีปัญหา
รกค้าง  หรือฝูงวัวที่มีปัญหาการเป็นถุงน้ำในรังไข่เพิ่มขึ้น  ในกรณีการรักษาผนังมดลูกอักเสบ   รีเซฟทอลก็มีความจำเป็น
ด้วยเช่นกัน

ข้อควรสังเกต : ม้าแม่พันธุ์

          ภาวะถุงในรังไข่เปลี่ยนแปลง (Cystic changes of the ovaries) ปกติการฉีดรักษาเพียงครั้งเดียวก็พอ ถ้าไม่มีการ
ตอบสนองหลังจากฉีดแล้ว 10 - 14 วัน เช่น ถุงน้ำไม่หดหายไป หรือการเป็นสัดยืดเยื้อ หรือถาวรนั้นยังไม่หมดไป จะต้อง
มีการฉีดรีเซฟทอลซ้ำอีก
          ในกรณีที่ยังไม่มีรอบการเป็นสัด  (Non - cycling animals)     ถ้าไม่แสดงอาการเป็นสัดภายใน 10 วัน จะต้องฉีด
รีเซฟทอล อีกในวันที่ 11 และ 12 หลังจากฉีดครั้งแรก ในม้าแม่พันธุ์ที่ไม่แสดงอาการเป็นสัดแต่มีคอร์ปัส ลูเตียม ในกรณี
นี้จะต้องฉีดอิลิเร็น หรือพรอสตาแกลนดิน   เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการตกไข่   (To induce ovulation)   รีเซฟทอลจะฉีดให้
เร็วที่สุดก่อนเวลาที่คาดว่าจะมีการตกไข่ เช่น วันที่ 2 หรือ วันที่ 3  ของการเป็นสัดของม้าแม่พันธุ์ที่มีการเป็นสัดสั้น หรือ
วันที่ 7 หรือ 8 ของการเป็นสัดของม้าแม่พันธุ์ที่มีการเป็นสัดยาว ถ้าฉีดรีเซฟทอล ระยะแรกๆ  ของการเป็นสัดจะไม่ได้ผล
การตกไข่ปกติจะเกิดขึ้นภายใน 24 - 36 ซม. หลังการฉีด รีเซฟทอล ถ้าไม่มีควรจะฉีดซ้ำอีก
ข้อควรสังเกต : กระต่าย

          เพื่อเพิ่มอัตราการผสมติด  (To increase the conception rate)    รีเซฟทอล  จะต้องฉีดในขณะที่มีการผสมพันธุ์
          เพื่อเหนี่ยวนำให้มีการตกไข่หลังการคลอด (โดยเฉพาะหลังจากมีการเหนี่ยวนำให้เกิดการคลอดโดยใช้ Orasthin)
(อ๊อกซิโตซิน) ในวันที่ 31 ของการตั้งท้อง) รีเซฟทอล ควรจะฉีดหลังการคลอด 24 ชม. จากนี้ก็ทำการผสมพันธุ์ทันที
ข้อควรสังเกต : ปลา (Trout)

          เพื่อช่วยในการรีดไข่ตัวเมีย   และรีดน้ำเชื้อตัวผู้ในฤดูวางไข่    และลดอัตราการตายเนื่องจากไข่เกาะติดรังไข่้  ฉีด
รีเซฟทอล ในขนาด 3 - 4 ไมโครกรัม บิวเซเรลิน ต่อน้ำหนัก 1 กก. โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณโคนครีบหลังเหนือเส้น
ข้างตัว 2 ซม. การรีดไข่ควรทำหลังจากฉีดรักษาแล้ว 2 - 3 วัน

ข้อห้ามและคำเตือน :-   ห้ามใช้ยานี้ในปลา (Trout) ที่ใช้บริโภค
-   ห้ามนำปลาทุกชนิดไปบริโภคหลังจากใช้ยานี้
การเก็บรักษา :เก็บยาไม่ให้ถูกความร้อน ควรเก็บยานี้ไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ :ขวดละ 10 มิลลิลิตร     เฟอร์ตากิล® - Fertagyl®  ยาฉีดสำหรับสัตว์   


เฟอร์ตากิล® - Fertagyl®

ส่วนประกอบ :

  » ใน 1 ซี.ซี.  ประกอบด้วย Gonadorelin 0.1 มก.


สรรพคุณ :


Gonadorelin เป็นสารสังเคราะห์ออกฤทธิ์แบบ Gn RH (Gonadotrophin Releasing Hormone) ทางธรรมชาติ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อสมองส่วนหน้า (Anterior Pituitary) ทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน FSH และ LH ออกมาทำให้ไข่ (Follicle) สุกเต็มที่ และเกิดการตกของไข่ (Ovulation) ตามมา Gonadorelin มีผลต่อรังไข่ในช่วงของการสร้างไข่ (Follicular phase) ในวงจรการเป็นสัด


ข้อบ่งใช้ :โค, กระบือ ในกรณี
-    Cystic Ovaries ให้ฉีดเฟอร์ตากิลทันทีที่ตรวจพบอาการ
-    ป้องกันการตกไข่ช้ากว่าปกติ (Delayed Ovulation) ให้ฉีดเฟอร์ตากิล ในวันที่ทำการผสมพันธุ์
-    เพื่อให้มีการกลับสัดเร็วขึ้นหลังคลอด ให้ฉีดเฟอร์ตากิล ในช่วงหลังคลอดไม่เกิน 40 วัน หลังคลอด


วิธีใช้และขนาดของยา :

ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

โค, กระบือ

-Cystic Ovariesตัวละ5 ซี.ซี.
-ป้องกันตกไข่ช้ากว่าปกติ ตัวละ2.5ซี.ซี.
-เพื่อให้มีการกลับสัดเร็วขึ้นหลังคลอดตัวละ2.5ซี.ซี.

การเก็บรักษา:

เก็บในที่มืด และเย็น อุณหภูมิ 15 – 25 องศาเซลเซียส
     โกนาบรีด - GONAbreed  ยาฉีดสำหรับสัตว์   


โกนาบรีด - GONAbreed

ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ :

  » GONADORELIN ในรูปของเกลืออะซีเตท 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร


สรรพคุณ :


ใช้สำหรับโปรแกรมปรับให้สัตว์มีการเป็นสัดพร้อมกันโดยใช้ร่วมกับพลอสต้าแกรนดินเอฟทูอัลฟ่า (PGF2œ), รักษาโรคถุงน้ำในรังไข่, ป้องกันการตกไข่ที่ล่าช้า และปรับปรุง การผสมติดหลังคลอดในโคใช้ตามใบสั่งยาโดยสัตวแพทย์เท่านั้น


การออกฤทธิ์ :


Gonadorelin ชักนำให้มีการสังเคราะห์และหลั่งโกนาโดทรอปินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ได้แก่ LH และ FSH โดย LH และ FSH ออกฤทธิ์ที่รังไข่กระตุ้นการเจริญเติบโต ของไข่ (Ovarian follicle) และการตกไข่


วิธีใช้และขนาดของยา :

โค   ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อที่บริเวณกลางลำคอด้านหน้า

-    ถุงน้ำในรังไข่ 5 มล. (500 ไมโครกรัม Gonadorelin) โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
-    ป้องกันการตกไข่ล่าช้า 2.5 มล. (250 ไมโครกรัม Gonadorelin) โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
-    ปรับปรุงการผสมติดภายหลังคลอด 2.5 มล. (250 ไมโครกรัม Gonadorelin)
โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ


ทำให้ไข่ตกพร้อมกัน 1 มล. (100 ไมโครกรัม Gonadorelin) ต่อหนึ่งครั้งโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ตามโปรแกรมดังนี้


-    วันที่ 0 ฉีด Gonabreed 1 มล.
-    วันที่ 7 ฉีด Estroplan 2 มล. หรือให้ Estroplan
-    วันที่ 9 ฉีด Gonabreed 1 มล.
ฉีดน้ำเชื้อ 8 – 24 ชั่วโมงหลังจากให้ GnRH เป็นครั้งที่สอง


ระยะเวลาหยุดยา :

ระยะเวลาหยุดยา สำหรับ
เนื้อ: ไม่มี, น้ำนม: ไม่มี


การเก็บรักษาและการกำจัดยา:

  เก็บในที่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส (ในห้องปรับอากาศ) กันไม่ให้ถูกแสง
  หลังจากดูดยาในครั้งแรก ให้ใช้ยาที่เหลือภายใน 28 วัน หรือทิ้งยาส่วนที่ไม่ได้ใช้นั้นไป
  ทิ้งภาชนะเปล่าโดยการห่อด้วยกระดาษแล้วหย่อนใส่ถังขยะ

     เอสโตรเพลน - Estroplan  ยาฉีดสำหรับสัตว์   


เอสโตรเพลน - Estroplan

ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ :

  » CLOPROSTENOL ในรูปของเกลือโซเดียม 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร


สรรพคุณ :
  •   เหนี่ยวนำวงจรการเป็นสัดให้เกิดขึ้นพร้อมกัน เพื่อควบคุมการผสมพันธุ์สัตว์
    ใช้ช่วงหลังคลอดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านสืบพันธุ์
    ใช้กับการเป็นสัดที่ไม่สังเกตเห็นได้
    ยกเลิกการตั้งท้องตามปกติที่ไม่ต้องการ (เช่นการตั้งท้องกับพ่อพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม)
    ยกเลิกการตั้งท้องที่ไม่ปกติ (เช่นขับลูกโคที่ตายในท้องแม่ออก)
    ชักนำให้มีการคลอด
    ช่วยขับการตกค้างของเยื่อหุ้มรก มดลูกเป็นหนอง หรือเยื่อบุผนังมดลูกอักเสบ
    ช่วยรักษาการเกิดถุงน้ำในรังไข่ (การเกิดถุงน้ำรังไข่ในคอร์ปัสลูเทียม)วิธีใช้และขนาดของยา :


  ไม่ใช้ในสัตว์ท้อง เมื่อไม่มีความต้องการให้มีการทำแท้ง หรือชักนำให้คลอด
  ไม่ให้ทางเส้นเลือดดำ
  ไม่ให้ในแม่ม้าที่กำลังมีปัญหาความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ
อย่างเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลัน


โค :


 • ให้ยาปริมาณ 2 มล. (Cloprostenol 500 ไมโครกรัม) ครั้งเดียว หรือให้ซ้ำหลายครั้ง
  โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ม้า :


 • ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่า  400 กก. : 0.5 – 1 มล. (Cloprostenol 125 - 250 ไมโครกรัม) โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า  400 กก. : 1 - 2 มล. (Cloprostenol 250 - 500 ไมโครกรัม)
โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ


ระยะเวลาหยุดยา :

ระยะเวลาหยุดยาสำหรับเนื้อ ไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภคเป็นอาหารคน
ระยะเวลาหยุดยาของน้ำนมไม่มี


ข้อห้ามใช้ :

สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ คนที่เป็นโรคหอบหืด หรือโรคเกี่ยวกับหลอดลม ห้ามทำหน้าที่หยิบจับยา Cloprostenol โดยเด็ดขาดเพราะยาอาจชักนำให้เกิดการแท้งหรือเกิดหลอดลมหดตัวอย่างเฉียบพลัน ควรใส่ถุงมือเมื่อฉีดยา

  Cloprostenol ดูดซึมผ่านทางผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว เมื่อผิวหนังสัมผัสกับยา Cloprostenol ต้องล้างออกอย่างรวดเร็วด้วยสบู่และน้ำ


ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ :

  ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวที่มีการสังเกตพบหลังจากฉีดยาพลอสต้าแกลนดินเข้าทาง
กล้ามเนื้อ
  ผลเช่นนี้โดยทั่วไปแล้วเกิดขึ้นได้แล้วก็หายไปในระยะเวลาอันสั้น และมีผลเสียต่อสัตว์น้อย

ในแม่โค มีรายงานว่า อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น มีน้ำลายไหล
  โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการให้ยา 5-10 เท่า ของขนาดที่แนะนำ
  จากการทดลองให้ยา 50-100 เท่าของขนาดที่แนะนำ แก่โคมีผลทำให้อาการไม่ปกติ น้ำลายไหล
และน้ำนมซึมหก แต่ไม่มีผลไม่พึงประสงค์อื่นๆ อีก

  ในแม่ม้า พบว่าเกิดอาการเหงื่อไหล อัตราการหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น เดินโซเซ
อุจจาระไหลเป็นน้ำ และอาการปวดท้อง
  อาการเช่นนี้ มักเป็นผลมาจากขนาดยาที่มากเกินไป และโดยทั่วๆไปอาการที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรง
และเกิดขึ้นอย่างสั้นๆ แล้วหายไป
การเก็บรักษาและการกำจัดทิ้ง:

  เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส (ในห้องปรับอากาศ) ป้องกันแสง
  ทิ้งภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วด้วยการห่อด้วยกระดาษและใส่ในถังขยะ


     ลอราโบลิน - Laurabolin   ยาฉีดสำหรับสัตว์


ลอราโบลิน - Laurabolin

ส่วนประกอบ :

ลอราโบลิน ประกอบด้วย Nandrolone Laurate โดยละลายในน้ำมัน


ข้อบ่งใช้ :
               ลอราโบลิน เป็นยาที่มีผลในการช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย (Anabolic effect) และมีคุณสมบัติออกฤทธิ์ได้นาน (3 – 4 สัปดาห์)

              ลอราโบลิน เหมาะสำหรับใช้ช่วยการสร้างโปรตีนของกระดูกและกล้ามเนื้อแทนส่วน
ที่หมดสภาพ ขนาดการใช้ตามที่แนะนำมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเพศผู้ (Androgenic effect)
อยู่น้อยมาก ดังนั้นจึงใช้ได้กับสัตว์เพศผู้และเพศเมีย

               ลอราโบลินมีผลต่อขบวนการเปลี่ยนแปลงการทำงานของไนโตรเจน, แคลเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่งมีผลการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้าง

              นอกจากนี้ลอราโบลินยังช่วยให้สัตว์อยากกินอาหารมากขึ้น

              ลอราโบลินช่วยให้สัตว์ที่ป่วย แข็งแรงเร็วขึ้นเป็นผลให้ลดระยะพักฟื้นของสัตว์ที่ป่วยเป็น
โรคเรื้อรัง ลอราโบลินช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายในทุกกรณีที่ต้องการเร่ง
การเจริญเติบโต • ช่วยให้สัตว์แข็งแรงเร็วขึ้น หลังจากหายป่วยเป็นโรคเรื้อรัง และติดพยาธิ
 • ช่วยให้สัตว์แข็งแรงเร็วขึ้น ภายหลังมีปัญหาคลอดลูกยาก
 • ช่วยให้สัตว์แข็งแรงก่อน และหลังผ่าตัด
 • ช่วยให้กระดูกเชื่อมต่อติดกันเร็วขึ้นภายหลังจากมีปัญหากระดูกหัก
 • สัตว์ซึ่งเป็นโรคกระดูกอ่อน หรือการเจริญเติบโตของกระดูกอ่อนผิดปกติ
 • ใช้กับแม่โคนมซึ่งกระดูกอ่อนเนื่องจากให้นมมาก
 • ใช้กับสัตว์เพื่อช่วยให้กินอาหารมากขึ้นซึ่งช่วยในการเร่งการเจริญเติบโต


วิธีใช้และขนาดของยา :

ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าใต้ผิวหนัง 1 ม.ก. ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 ก.ก.     ขนาดที่ใช้สูงสุด คือ

โค, กระบือ

ตัวละ      200 ม.ก.

ลูกโค, สุกร

ตัวละ      100 ม.ก.

แพะ, แกะ

ตัวละ      50 ม.ก.

ทุกๆ 2 อาทิตย์


วิธีการเก็บรักษา :

เก็บที่อุณหภูมิ 22 ± 2 องศาเซลเซียส ในที่มืด


ระยะเวลาหยุดยา :

7 วัน

ข้อควรระวัง :การใช้ยานี้อาจจะทำให้เกิด Prostatic Hyperplasia


ว.อุดมทรัพย์ฟาร์มแพะบอร์เลือดร้อยที่แปดริ้วG.S.A.0001
ผู้นำเข้าแพะ-แกะสายเลือดแชมม์โลกจากแอฟริกา
และตัวแทนจัดจำหน่าย สายพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
udomsub.v@gmail.com  AIS 081-687-8607

Rank: 3

จังหวัด
ราชบุรี
กระทู้
7
โพสต์
91
โพสต์เมื่อ 11-5-2012 16:18:08 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
สุดยอดเลยครับสาระดีมากๆ
ได้รับความรู้แบบเต็มเปี่ยม

Rank: 4Rank: 4

G.S.A.
0240
จังหวัด
สุโขทัย
กระทู้
11
โพสต์
356

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะไทย

โพสต์เมื่อ 27-2-2013 15:30:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
0903170757

Rank: 3

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
กระทู้
9
โพสต์
145
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 10:37:54 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่องยาที่ล่ะกลุ่มให้ฟังนะครับวิธีการนำไปใช้ที่ถูกต้องครับเพื่อช่วยในการใช้ยาเกินความจำเป็นจนเกิดการดื้อยาครับ
- จะเกิดมาเป็นคนไปทำไมถ้าไม่ทำให้โลกดีขึ้น -

Rank: 4Rank: 4

จังหวัด
อุดรธานี
กระทู้
6
โพสต์
274
โพสต์เมื่อ 1-3-2013 11:23:17 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ข้อมูลดีๆๆทั่งนั้นเลย
0908508323(คุณหนูทอง) 09449415872(อู๊ดดี้) 78/13 บ้านกุดค้า ต. ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

สมาคมผู้เลี้ยงแพะ-แกะแห่งประเทศไทย

GMT+7, 19-5-2024 23:38

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน